Project afgesloten: 34.000 akten on line!

Het project Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe is op zaterdag 17 november afgesloten met een symposium in de Groninger Archieven. Tijdens het symposium werden korte inleidingen gegeven over het project en verschillende aspecten van de Cartago en werden de mogelijkheden van de site onderzocht.

De oorkonden uit de periode vóór 1600 zijn de belangrijkste schriftelijke getuigen, die samen het verhaal van de geschiedenis van Groningen en Drenthe vertellen. Ze geven elementen uit het leven van rijk en arm weer; hun werk, hun huizen, hun buren, hun schulden, hun families, hun koeien en hun brouwketels en nog talloze andere zaken.

Gigantisch bestand
Het ambitieuze project om die duizenden oorkonden in een grote database toegankelijk te maken is per 1 november 2007 tot een (voorlopig) einde gekomen. Een gigantisch, dynamisch bestand is vervaardigd, waarin iedereen foto's van dit unieke historische erfgoed kan opzoeken, dankzij een zoeksysteem op namen, plaatsen, zaken en data.

Hiermee wordt aan iedereen die in het verleden van deze twee provincies is geïnteresseerd een schat en een uitdaging geboden. Een schat, omdat nergens in Nederland de kostbare en kwetsbare documentatie van het verleden zo goed is ontsloten. En een uitdaging, omdat er nu een unieke basis ligt om op verder te werken. Aan het systeem kunnen in de komende jaren foto's en transcripties, achtergrondinformatie en interpretaties worden toegevoegd, door en voor gebruikers van de site.

Drucken