Was kann man suchen?

(zur Zeit nur auf Niederländisch)

Omdat Cartago een dynamisch bestand is, zullen in de toekomst ook oorkonden opgenomen kunnen worden die nog niet volledig ontsloten zijn, bijvoorbeeld omdat er nog geen personen, toponiemen of trefwoorden aan de indexen zijn toegevoegd. Op dit moment is slechts een klein gedeelte van de opgenomen oorkonden ook op de verschillende zoektermen ontsloten, namelijk een gedeelte van de Kloosterarchieven (KLA) en het archief van de abdij Assen (ASS). Zie voor een overzicht van alle opgenomen oorkonden Wat zit in Cartago?
Voor de wijze van zoeken zie men verder de Zoekinstructie.