Neu auf unserer Site?

(zur Zeit nur auf Niederländisch)

Bent u een nieuwe bezoeker of wilt u meer weten over deze site? Deze rubriek geeft u achtergrondinformatie over Cartago. Kijk ook eens in de rubriek Meest gestelde vragen voor meer wetenswaardigheden.

Wat is Cartago?
Cartago is het computersysteem van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe. Bijna 35.000 akten en andere stukken van vóór 1600 zijn erin opgenomen. Daarmee worden de bronnen voor de middeleeuwse cultuur en geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk. Cartago is een initiatief van de Stichting Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Groninger Archieven, het Drents Archief en het voormalige Drents Plateau. Meer informatie over de organisatie.

Oorkonden als bron
De oorkonden zijn voor Groningen en Drenthe de voornaamste bronnen tot 1600. Dat is bijzonder omdat elders in Nederland meestal ook stadsrekeningen, protocollen en andere registers aanwezig zijn. Iedereen die onderzoek wil doen naar de Groninger en Drentse geschiedenis en cultuur van vóór 1600 krijgt dus met de oorkonden te maken. Of het nu gaat om onderzoek naar een dorp, een boerderij of een familie. Een oorkonde is een document dat diende als bewijs van een juridische handeling. Meer informatie…

Voor wie is Cartago bedoeld?
Cartago is geschikt voor iedereen die onderzoek doet naar:

  • genealogie en heraldiek
  • lokale en regionale geschiedenis
  • taalkunde
  • naamkunde
  • kerkgeschiedenis
  • sociaal-economische geschiedenis
  • rechtsgeschiedenis
Daarnaast richt Cartago zich op het onderwijs, onder meer met het oorkondespel.

Zoeken in Cartago
Via de rubriek Zoeken kunnen bezoekers snel zoeken in de database. Behalve de afbeeldingen van de oorkonden, verschijnen ook de eventueel beschikbare transcripties in beeld. Een scranscriptie is een vertaling van de middeleeuwse tekst. Via inventarissen (www.archieven.nl) kunnen akten verder ook opgezocht worden.