Was kommt in Cartago?

(zur Zeit nur auf Niederländisch)

In Cartago zijn in principe alle akten van vóór 31 december 1600 uit Groningen en Drenthe opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van alle archieffondsen die bronnen van vóór die datum bevatten. Dit overzicht omvat alle archieffondsen in de Groninger Archieven en het Drents Archief.

Achtereenvolgens geeft de tabel:
  • de aanduiding van het archieffonds (sigle), zoals die in Cartago gebruikt wordt;
  • het toegangsnummer zoals dat in de betreffende archiefinstellingen gebruikt wordt;
  • de verkorte aanduiding van het archieffonds;
  • de volledige naam van het archieffonds;
  • de jaren (vóór 1600) waarop de gevonden stukken betrekking hebben;
  • het aantal stukken (akten en andere archiefbestanddelen) dat mogelijk voor opneming in Cartago in aanmerking komt.
Een aantal fondsen is nog niet opgenomen. Binnenkort zal het Oud-archief van de stad Groningen aan Cartago toegevoegd worden. De overige hieronder genoemde archieven bevatten wel bronnen van vóór 1600, maar deze betreffen geen akten in engere zin (en vallen daarom buiten het bereik van Cartago) of de bewerking is nog niet voltooid.

Groninger Archieven

sigle toeg. archiefaanduiding volledige naam jaren aantal
FAK 8 Arch. Kerspel Farmsum Archief van het kerspel Farmsum 1595 1
LOK 15 Arch. Kerspel Loppersum Archief van het kerspel Loppersum 1599-1600 1
NOK 17 Arch. Kerspel Noordbroek Archief van het kerspel Noordbroek 1555 1
HRG 45 Arch. Holl. Rekenkamer Stukken afkomstig uit het archief van de Hollandse Rekenkamer betreffende de provincie Groningen, 1537-1579 1537-1576 9
NHH 264 Arch. N.H. gem. Niehove Archieven van het pastoraal verband Oldehove (met Niehove), Ezinge, Feerwerd en Garnwerd-Oostum en van de komb. en samenvoeging Ezinge, Feerwerd en Garnwerd-Oostum 1564 2
WIH 333 Arch. N.H. gem. Winsum Archieven van de hervormde gemeente Winsum (ca.1590), 1653-1820, Winsum en Bellingeweer 1820-1966, Bellingeweer en Ranum 1668-1820, Obergum en Maarhuizen 1683-1820, Obergum, ... 1590 1
ZBH 339 Arch. N.H. gem. Zuidbroek Archief van de hervormde gemeente Zuidbroek en Muntendam 1599-1840, voortgezet als hervormde gemeente Zuidbroek 1840-1991 1521 1
FAC 502 F.A. Cremers Familiepapieren Cremers, 1449-1864 1449-1600 13
FHG 531 F.A. De Hochepied-Gerlacius Archiefstukken van de familie De Hochepied en Gerlacius, 1598-1810 16de eeuw 1
FAJ 541 F.A. Jarges Archief van de familie Jarges, 1627-1843 16de eeuw 4
FSR 577 F.A. Stratingh (R.A.) Familiearchief Stratingh, 1763-1878 1516-1600 2
HMS 625 H.A. Menkema-Dijksterhuis, 3e sup. Derde supplement op de inventaris van het archieffonds Menkema en Dijksterhuis 16de eeuw 3
RAO 731 R.A. Oldambten Archieven van plaatselijke gerechten in het Oldambt 1471-1600 2
HVZ 755 Historische verz. Historische verzameling 1504-1600 8
FWI 1031 F.A. Wichers Archief van de familie Wichers, 1594-1867 1594-1598 5
TSA 1041 F.A. Tjarda van Starkenborgh (bis) Archief van de familie Tjarda van Starkenborgh (464), 16e eeuw-1957 16de eeuw 2
VAR 1098 Verzameling Arntzenius Verzameling Arntzenius, 1570-1833 1570-1595 9
HSA 1502 Coll. handschriften (G.A.), aanhangsel Aanhangsel bij de collectie handschriften 1425-1600 18
KGH 1517 Kerkenraad N.H. gemeente Groningen Archief van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Groningen 1594-1600 1
RVR 2100 Stukken Rood voor de Reductie Stukken behorende tot het oud-archief van de gemeente Groningen, 1246-1594 802-1600 8499

Drents Archief

sigle toeg. archiefaanduiding volledige naam jaren aantal
DRO 0023 Arch. Drostenrekeningen Verzameling drosten- en rentmeestersrekeningen, 1489-1596 1489-1576 50
FSD 0024 Fries Stadh. Arch. betr. Drenthe Stukken uit het Fries stadhouderlijk archief betreffende Drenthe, 1592-1739 1592-1640 1
CAR 0306 F.A. Carsten Familiearchief Carsten 1258-1543 3
HAH 0359 Arch. N.H. gem. Havelte Archief van de N.H. gemeente Havelte 1598 1
ROH 0386 Arch. N.H. gem. Roden Archief van de N.H. gemeente Roden 1593 1
PSH 0441 Arch. Synode Drenthe Archief van de Classis Generalis, later geheten Provinciale Synode, 1598-1815, opgevolgd door het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe 1816-1951 1598-1600 2
HSD 0582 Collectie handschriften Collectie Handschriften 1040-1600 373
CEH 0584 Coll. Ellents-Hofstede Collectie handschriften Ellents/Hofstede 1250-1600 30
WIN 0598 H.A. Winsinghhof Archief van de Winsinghhof (1573) 1643-1956 1573 1
HAV 0606 H.A. Havixhorst Huisarchief De Havixhorst 1577 1
BRA 0783 Coll. Brand Collectie ir. H. Brand 1568-1600 13