Neue Urkunden

(zur Zeit nur auf Niederländisch)

Hieronder vindt u een overzicht van de archieffondsen waarvan nog akten getranscribeerd moeten worden. Na het aanklikken van de naam van een fonds wordt een lijst geopend van de betreffende akten. Van iedere akte wordt het oorkondenummer gegeven, het jaar waarin de akte is opgesteld, of het een afschrift of een origineel betreft, het inventarisnummer en de taal. De zesde kolom geeft in het geval van een afschrift aan uit welke tijd deze dit dateert. Veel akten zijn namelijk alleen in een later afschrift overgeleverd, maar de inhoud ervan is niet minder interessant. Bent u nog niet bedreven in het lezen van middeleeuwse stukken, dan is dat dus geen beletsel om aan de totstandkoming van het Oorkondeboek mee te werken! Het kan zijn dat u van meerdere stukken graag een transcriptie wilt maken, omdat zij u interesseren, bij voorbeeld een reeks stukken afkomstig van een bepaalde familie of met betrekking tot een bepaalde plaats. In dat geval kunt u dat aan ons kenbaar maken (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) zodat wij dat in de laatste kolom kunnen aangeven. Andere correspondenten weten dan dat aan die oorkonden al gewerkt wordt.

Beschikbare archieffondsen

sigle archieffonds toelichting
DIK Arch. Abdij Dikninge Het archief van het klooster Dikninge bij De Wijk, voornamelijk betrekking hebbend op Zuid-Drenthe.
HAG F.A. Gruys Archief van de familie Gruys, voornamelijk met betrekking tot Groningen en de Ommelanden
HAN H.A. Nienoord Archief van de borg Nienoord, voornamelijk met betrekking tot Vredewold (zuidelijk Westerkwartier)