Partner

(zur Zeit nur auf Niederländisch)

Cartago valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen Drenthe. Dit bestuur heeft de volgende leden:

  • Prof.dr. G.T. Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), voorzitter
  • Drs. D.H. Huizing, directeur van het Drents Archief, secretaris/penningmeester
  • Drs. E. de Jonge, directeur van de Groninger Archieven
  • Dr. R.I.A. Nip, universitair docent middeleeuwse geschiedenis RUG

De stichting werd in 2002 opgericht met als hoofddoel: 'het digitaal beschikbaar stellen en het toegankelijker maken van akten die betrekking hebben op de geschiedenis van de provincies Groningen en Drenthe'.

Het bestuur wordt bijgestaan door een redactie, bestaande uit:

  • Dr. M.A.W. Gerding, provinciaal historicus
  • Dr. O. Vries, universitair docent RUG
Als projectleider fungeert drs. R.H. Alma, beleidsmedewerker informatisering van het Drents Archief. De werkzaamheden worden verder verrichtdoor verschillende medewerkers, bijgestaan door vrijwilligers.