Project afgesloten: 34.000 akten on line!

Het project Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe is op zaterdag 17 november afgesloten met een symposium in de Groninger Archieven. Tijdens het symposium werden korte inleidingen gegeven over het project en verschillende aspecten van de Cartago en werden de mogelijkheden van de site onderzocht.

De oorkonden uit de periode vóór 1600 zijn de belangrijkste schriftelijke getuigen, die samen het verhaal van de geschiedenis van Groningen en Drenthe vertellen. Ze geven elementen uit het leven van rijk en arm weer; hun werk, hun huizen, hun buren, hun schulden, hun families, hun koeien en hun brouwketels en nog talloze andere zaken.

Gigantisch bestand
Het ambitieuze project om die duizenden oorkonden in een grote database toegankelijk te maken is per 1 november 2007 tot een (voorlopig) einde gekomen. Een gigantisch, dynamisch bestand is vervaardigd, waarin iedereen foto's van dit unieke historische erfgoed kan opzoeken, dankzij een zoeksysteem op namen, plaatsen, zaken en data.

Hiermee wordt aan iedereen die in het verleden van deze twee provincies is geïnteresseerd een schat en een uitdaging geboden. Een schat, omdat nergens in Nederland de kostbare en kwetsbare documentatie van het verleden zo goed is ontsloten. En een uitdaging, omdat er nu een unieke basis ligt om op verder te werken. Aan het systeem kunnen in de komende jaren foto's en transcripties, achtergrondinformatie en interpretaties worden toegevoegd, door en voor gebruikers van de site.

Afdrukken

Drie oorkondeboeken in Cartago

In Cartago worden niet alleen originele bronnen gepubliceerd. Ook oudere uitgaven van akten van vóór 1600 zijn er te vinden. Zo zijn de akten in de drie oorkondeboeken van Groningen en Drenthe, Oost-Friesland en Friesland nu ook on line beschikbaar. Alle akten in het Oorkondenboek van Groningen en Drente (1896-1899), het Ostfriesisches Urkundenbuch (1878-1881) en het Groot placaat en charter-boek van Vriesland (1768-1793) zijn te vinden onder de knop Edities. Van de eerste twee boeken is ook een naamindex opgenomen.

Afdrukken

Fries Kampioenschap Paleografie

Op 5 november jl. werd in het Tresoar te Leeuwarden het ‘Eerste Open Fries Kampioenschap Paleografie’ gehouden. Winnaar werd Bram Schuilenga, die drie jaar lang als medewerker van het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe duizenden stukken door zijn handen heeft laten gaan. Tegenwoordig is hij nog steeds als correspondent aan het project verbonden. Ook de winnaars van de tweede en derde prijs, Ruut Wegman en Menne Glas, zijn overigens correspondenten van het DOGD. Wij feliciteren de winnaars van harte en zijn blij dat wij onder de correspondenten van het oorkondeboek zulke beproefde deskundigen mogen tellen!

Afdrukken

Kinderen maken zegelontwerpen

zegel.jpgLeerlingen van de basisscholen in Assen hebben tijdens de Kunstschooldagen in het voorjaar van 2005 hun eigen zegel ontworpen in het Drents Archief. De vijf beste ontwerpen zijn te zien op de site van het Drents Archief. In het verleden drukte men een stempel met het familiewapen in een klompje was of lak om een document te bekrachtigen.

Afdrukken

Cartago on line!

opening.jpgOp 27 april hebben burgemeester A. J. Gerritsen van de gemeente Haren en burgemeester J. Rijpstra van de gemeente Tynaarlo de site www.Cartago.nl officieel in gebruik genomen. De presentatie vond plaats in de Statenzaal van het Drents Museum. Voor Cartago is dat een bijzondere locatie omdat het middeleeuwse klooster 'Maria in Campis' op deze plaats gevestigd was. De oorkonden van dit Cisterciënzer nonnenklooster zijn in Cartago opgenomen, samen met de oorkonden van onder meer de Groningse kloosters van Essen en Aduard.

Afdrukken