Digitaal oorkondeboek Groningen, Drenthe en Oost-Friesland

Cartago

zegel.jpgCartago ontsluit alle akten tot 1601 met betrekking tot de provincies Groningen en Drenthe en het Duitse Oost-Friesland. Op dit moment betreft dat archieven die berusten in de Groninger Archieven, het Drents Archief en het Niedersächsisches Landesarchiv - Standort Aurich, alsmede een aantal belangrijke gedrukte oorkondeboeken.

Dynamisch systeem

tekst.jpgCartago is een dynamisch systeem, wat wil zeggen dat de gepubliceerde akten voortdurend uitgebreid worden. Op dit moment zijn alle akten in de Groninger Archieven en het Drents Archief opgenomen, met uitzondering het het oud archief van de stad Groningen, alsmede de Große Urkundensammlung van het archief te Aurich. In de loop van 2015 worden regelmatig nieuwe akten toegevoegd.

Nieuwe website

oorkonde.jpgDe nieuwe website van Cartago is meertalig, maar de meeste pagina's zijn voorlopig enkel in het Nederlands beschikbaar. Het is de moeite waard de komende maanden regelmatig de website te bezoeken.