Zoekinstructie

U kunt in Cartago op verschillende wijzen zoeken:
Eenvoudig zoeken op één zoekterm, bij voorbeeld voornaam of trefwoord
Geavanceerd zoeken op verschillende zoektermen tegelijk, bij voorbeeld naar personen met een bepaalde combinatie van voor- en achternaam

Voor de beschrijving van alle velden die bij de beschrijving van de oorkonden zijn opgenomen, zie men verder Wijze van ontsluiting.

Eenvoudig zoeken

Het zoekscherm voor eenvoudig zoeken kent verschillende zoektermen, waarvan bij iedere zoekactie ten hoogste één kan worden ingevuld. Om te zoeken moet u het zoekveld aanvinken en een zoekterm invullen. Naast ieder zoekveld staat een helpknop die u kunt aanklikken voor verdere informatie. Door te klikken op Zoeken krijgt u de oorkonden die aan de zoekactie voldoen. Het is voldoende om de eerste letters van een zoekterm in te vullen; Cartago geeft vervolgens alle termen die met de ingevulde tekst beginnen. Door te klikken op Bladeren krijgt u een overzicht van alle termen die aan de zoekterm voldoen. Op die wijze kunt u bladeren door de verschillende termen, bij voorbeeld als u de precieze spelling van een naam niet kent of niet weet welke trefwoorden gehanteerd worden. In de lijst van termen die u na het klikken op de knop Bladeren in beeld krijgt, kunt de gewenste term selecteren, waarna een zoekactie wordt uitgevoerd.

Voornaam
Vul hier de gezochte voornaam in. De spelling van de namen is gestandaardiseerd. Zo zijn namen als 'Henric' en 'Hindrick' geïndiceerd als 'Hendrick'. Zoek met de bladerfunctie naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar 'Hen' krijgt u een overzicht van alle standaardnamen die met die letters beginnen.

Achternaam
Vul hier de gezochte toenaam in. Dit kan zowel een vaste achternaam zijn als een patroniem (vadersnaam). De spelling van de namen is gestandaardiseerd. Zo zijn namen als 'Henricsz. ' en 'Hindricks' geïndiceerd als 'Hendricks'. Zoek met de bladerfunctie kunt u zoeken naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar 'Hen' krijgt u een overzicht van alle standaardnamen die met die letters beginnen.

Toponiem
Vul hier de gezochte plaatsnaam of andere aardrijkskundige aanduiding in. De spelling van toponiemen is gestandaardiseerd op grond van de huidige spelling. Zo zijn toponiemen als 'Adewert' en 'Aduart' geïndiceerd als 'Aduard'. Zoek met de bladerfunctie naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar 'Ad' krijgt u een overzicht van alle toponiemen die met die letters beginnen.

Regio
Door te zoeken op regio vindt u alle aardrijkskundige aanduidingen in de akten per regio. De indeling die gehanteerd is, is de laat-middeleeuwse indeling in ambachten, landen en dingspelen. Door te klikken op Bladeren krijgt u een kaartje in beeld waar u de gezochte regio kunt selecteren.

Trefwoord
Aan de akten is een beperkt aantal trefwoorden toegekend. Door te klikken op Bladeren krijgt u een alfabetisch overzicht van de beschikbare trefwoorden.

Vrije tekst
Met het zoekveld Vrije tekst kunt u zoeken op woorden en combinaties van ten hoogste drie woorden zoals die in de teksten van de akten voorkomen.

Per fonds op inv.nr.
Zoekt u een specifieke akte in een bepaald archieffonds (op dit moment alleen het Archief van de abdij Assen en de Kloosterarchieven) en kent u het inventarisnummer, dan kunt u hier de drieletterige afkorting (‘sigle’) invoeren om een overzicht van de ontsloten akten te krijgen, gesorteerd op inventarisnummer. Met behulp van de knop Bladeren kunt u deze drieletterige afkorting zoeken.

Per fonds op regest
Zoekt u een specifieke akte in een bepaald archieffonds (op dit moment alleen het Archief van de abdij Assen en de Kloosterarchieven) en kent u het regest, dan kunt u hier de drieletterige afkorting (‘sigle’) invoeren om een overzicht van de ontsloten akten te krijgen, gesorteerd op regest. Met behulp van de knop Bladeren kunt u deze drieletterige afkorting zoeken.

Per fonds op jaar
Zoekt u een specifieke akte in een bepaald archieffonds (op dit moment alleen het Archief van de abdij Assen en de Kloosterarchieven) en kent u het jaar, dan kunt u hier de drieletterige afkorting (‘sigle’) invoeren om een overzicht van de ontsloten akten te krijgen, gesorteerd op jaar. Het verschil met het overzicht op regestnummer is dat in dit overzicht ook de akten zijn opgenomen die geen regestnummer hebben. Met behulp van de knop Bladeren kunt u deze drieletterige afkorting zoeken.

Jaar
Met behulp van dit zoekveld kunt u zoeken in alle beschikbare akten op jaar. Alleen voor oude akten is dit een zinvolle wijze van zoeken, omdat het aantal vijftiende- en zestiende-eeuwse akten zeer groot is.

Oorkondenummer
Kent u reeds, door een eerder bezoek aan deze site, het nummer waaronder een akte binnen Cartago bekendstaat, dan kunt u met behulp van dit zoekveld deze akte snel terugvinden.

Datumcode
In de meeste akten worden de data weergegeven op grond van een feest- of heiligendag. In Cartago worden deze dagaanduidingen met behulp van een code ontsloten. Als u zoekt naar een specifieke akte waarvan u de vindplaats niet kent, kan de datumcode helpen om deze te vinden.

Voornaam zegelaar
Aan verschillende oorkonden hangt nog een zegel. Met dit zoekveld kunt u zoeken op de voornamen van de beschikbare zegelaars.

Achternaam zegelaar
Aan verschillende oorkonden hangt nog een zegel. Met dit zoekveld kunt u zoeken op de achter- en toenamen van de beschikbare zegelaars.

Functie zegelaar
Aan verschillende oorkonden hangt nog een zegel. Met dit zoekveld kunt u zoeken op de functies van de beschikbare zegelaars.

Instelling zegelaar
Aan verschillende oorkonden hangt nog een zegel. Met dit zoekveld kunt u zoeken op de zegelende instellingen (bijv. de stad Groningen) en op de instellingen waarbinnen de beschikbare zegelaars functies vervullen (bijv. de abdis van het klooster Assen).

Geavanceerd zoeken

In het scherm Geavanceerd zoeken kunt u op verschillende velden tegelijk zoeken. Het verdient sterke aanbeveling om op niet meer dan twee of drie velden tegelijk te zoeken. Bij het kleine aantal oorkonden dat nu is opgenomen, is de kans op teleurstelling anders vrij groot. De volgende zoekvelden zijn beschikbaar:

Voornaam
Vul hier de gezochte voornaam in van alle personen die in de akten voorkomen. Als u tevens een achternaam invult, wordt gezocht op de combinatie van voor- en achternaam. Vanwege het nog kleine aantal opgenomen personen is het verstandig om niet beide zoekvelden in te vullen. De spelling van namen varieert sterk. Daarom zijn zij verregaand gestandaardiseerd op grond van de uitwisselbaarheid van de namen. Zo worden namen als ‘Henric’ en ‘Hindrick’ geïndiceerd als ‘Hendrick’. Met behulp van de bladerfunctie kunt u zoeken naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar ‘Hen’ krijgt u een overzicht van alle standaardnamen die met die letters beginnen.

Achternaam
Vul hier de gezochte toenaam in van alle personen die in de akten voorkomen. Dit kan zowel een vaste achternaam zijn als een patroniem (vadersnaam). Als u tevens een achternaam invult, wordt gezocht op de combinatie van voor- en achternaam. Vanwege het nog kleine aantal opgenomen personen is het verstandig om niet beide zoekvelden in te vullen. De spelling van namen varieert sterk. Daarom zijn zij verregaand gestandaardiseerd op grond van de uitwisselbaarheid van de namen. Zo worden namen als ‘Henricsz.’ en ‘Hindricks’ geïndiceerd als ‘Hendricks’. Met behulp van de bladerfunctie kunt u zoeken naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar ‘Hen’ krijgt u een overzicht van alle standaardnamen die met die letters beginnen.

Toponiem
Als toponiemen worden beschouwd alle plaatsnamen en andere aardrijkskundige aanduidingen die in de akten voorkomen. Het zoeken op toponiemen is onafhankelijk van de regio’s. Als u zoekt op toponiem ‘Aduard’ en regio ‘Stad Groningen’ vindt u dus niet de akten die betrekking hebben op de plaats Aduard binnen de stad Groningen, maar alle akten die op beide zoekvelden betrekking hebben! De spelling van toponiemen varieert sterk. Daarom zijn zij verregaand gestandaardiseerd op grond van de huidige spelling. Zo worden toponiemen als ‘Adewert’ en ‘Aduart’ geïndiceerd als ‘Aduard’. Met behulp van de bladerfunctie kunt u zoeken naar de gehanteerde standaardspelling. Als u zoekt naar ‘Ad’ krijgt u een overzicht van alle toponiemen die met die letters beginnen.

Regio
Door te zoeken op regio vindt u alle aardrijkskundige aanduidingen in de akten per regio. De indeling die gehanteerd is, is de laat-middeleeuwse indeling in ambachten, landen en dingspelen. Als u zoekt op toponiem ‘Aduard’ en regio ‘Stad Groningen’ vindt u dus niet de akten die betrekking hebben op de plaats Aduard binnen de stad Groningen, maar alle akten die op beide zoekvelden betrekking hebben! Door te klikken op Bladeren krijgt u een kaartje in beeld waar u de gezochte regio kunt selecteren.

Trefwoord
Aan de akten is een beperkt aantal trefwoorden toegekend. Door te klikken op Bladeren krijgt u een alfabetisch overzicht van de beschikbare trefwoorden.

Attribuut
Een aantal trefwoorden is voorzien van een attribuut. Zo kent het trefwoord ‘abt (kloosteroverste)’ zowel het attribuut ‘Aduard’ als ‘Ten Boer’. Door te klikken op Bladeren krijgt u een alfabetisch overzicht van de beschikbare attributen bij het geselecteerde trefwoord. Het is niet mogelijk te zoeken op attributen zonder dat een trefwoord is geselecteerd.

Periode
Met behulp van dit zoekveld kunt u akten selecteren binnen een bepaalde periode. Als de optie Exact aangevinkt is, worden uitsluitend akten geselecteerd waarvan het jaar exact bekend is (dus niet de akten van ‘ca. 1550’ of ‘zestiende eeuw’). Als een van de jaarvelden bij Periode is ingevuld, worden alleen de akten van dat jaar geselecteerd. Zie voor de inhoud van het zoekveld Jaar verder de uitgebreide.

Exact
Als de optie Exact aangevinkt is, worden uitsluitend akten geselecteerd waarvan het jaar exact bekend is (dus niet de akten van ‘ca. 1550’ of ‘zestiende eeuw’).