Rechten en plichten

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen en Drenthe (DOGD). Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het DOGD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Email disclaimer

Dit bericht, en de eventuele attachments, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet aan u is geadresseerd, bent u niet gerechtigd tot kennisneming. Voorts is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Indien dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u dringend verzocht het DOGD onverwijld op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Het DOGD kan niet garanderen dat e-mail berichten juist, tijdig, volledig en virusvrij worden overgebracht. Het DOGD kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. E-mail wordt door het DOGD niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Copyright

Copyright 2004 DOGD. Het DOGD behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases etc. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient het DOGD duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van het DOGD waar de auteursrechten van derden op berust. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Privacy

Om bestellingen bij u af te kunnen leveren, of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het DOGD persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het DOGD zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van het DOGD worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met het DOGD.