Drie oorkondeboeken in Cartago

In Cartago worden niet alleen originele bronnen gepubliceerd. Ook oudere uitgaven van akten van vóór 1600 zijn er te vinden. Zo zijn de akten in de drie oorkondeboeken van Groningen en Drenthe, Oost-Friesland en Friesland nu ook on line beschikbaar. Alle akten in het Oorkondenboek van Groningen en Drente (1896-1899), het Ostfriesisches Urkundenbuch (1878-1881) en het Groot placaat en charter-boek van Vriesland (1768-1793) zijn te vinden onder de knop Edities. Van de eerste twee boeken is ook een naamindex opgenomen.

Drucken