Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:fae583 Datum: Overlevering:Afschrift Vindplaats:F.A. Van Ewsum, inv.nr. 0521, reg. 583

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ic Ghele vrouwe to Ewessumma bekenne ende belyde in desser yeghen-
woirdigher sedelen Dat ick hebbe ontfangen unde gheleent van vrouwe
Cyaert ter Hanssouwe mijne suster xxxx golden Rijnssch gulden ende vi
golden leewen, Daer Cyaert voirs. voor heeft to pande enen goldene
Cop unde enen golden blome unde soedane gelt weder to gheven to
mydwinter naestkomende Inden Jaer van lxxxviii Dat ic kondich Joncker
Abeko van Ewessumma unde heer Gheert vycarius toe Beder [sic!] unde heer
Gheert heft desse sedelen selven gescreven myt syns sulves handt unde
Desser sedelen sijn twee, De eene uut der andere gesneden.
Copia.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds F.A. Van Ewsum
Toegangsnummer 696
Inventarisnr. 0521
Regestnr. 583
Jaar 1488
x
x
Materiaal papier