Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:pari074e Datum: Overlevering:Afschrift Vindplaats:Arch. Parochiekerken, inv.nr. 0074, nr. 5

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Snelger Houwerda hovetling ten Damme bekenne ende betuge myt dessen scrifften ....rent X iaren verleden als yck
van wegen des edlen unde wallgeboren .... Edzardt graven to Oestfresslant etc........... was Ter Munte ......... lden
Ampte yo voer my gekomen Tydden ter tydt Ter Munte .... ende .....gende unde sprekende van syner mod...wegen
Hydde gen....mpt op salige Ffocko Petels nagelaten goederen ...vole als oer myt rechte daer van to komen mochte
Daer de Er...dige Commelduer to Oesterwerum van wegen syns convents professy..suster een darde art unde ook
saligen Hemmo to Reyde voer sick ook een darde part van anspreken unde hem myt rechte to gekent is so dan voer
my genochsam bewyset ys datter III lusters synt gewest de van ener sydt allyke na to den doden synt gewest van
went wegen dese voergenoempde parten elck van ener suster wegen gesproken hebben Soe ..., trecht dese parten
allyke nae to der eerffnisse unde na laten gue.......t also dat Tidde van syner moder wegen sal een daerde part daer
... hebben So wal is de commelduer ende Hemmo verscreven Eelck voer sick to gekent ys Dat oerkunde ick Snelger
op ghe noempt myt myn egen segel beneden opgedruckt Datum up den sesten dages des maendages november anno
etc. XXIII.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Parochiekerken
Toegangsnummer 1539
Inventarisnr. 0074
Nr 5
Register Feith 1523.010
Jaar 1523
x
x
Materiaal papier