Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:par873 Datum:9 mei 1578 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Parochiekerken, inv.nr. 0556, reg. 873

Engelbertus Lingius, pastoor in Waer, schrijft heer Fredericus thom Hovel, pastoor tho der Dra over de gezondheid van diens broeder, en verzoekt o.a. nog eenige appels te zenden, welke de patient alleen nog begeerde.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Parochiekerken
Toegangsnummer 1539
Inventarisnr. 0556
Regestnr. 873
Register Feith 1578.032
Jaar 1578
Datumcode 0905
x
x
x
Materiaal perkament