Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:oub1175 Datum:Emden, 11. und 16. Nov. 1486 Overlevering:Editie Vindplaats:Ostfriesisches Urkundenbuch, II, S. 245, nr. 1175

Notarielle Aufzeichnung über den Erfolg eines zu Emden bei Gelegenheit des Jubiläums der Kirche zu Xanten abgehaltenen Ablassverkaufes.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, indictione quarta, die vero undecima mensis Novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Innocentii, divina providentia pape octavi, anno tercio, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia personaliter constituti venerabiles et providi viri, domini magister Johannes Gruenwalt, cantor Nomagensis, Coloniensis diocesis, commissarius sacrarum indulgentiarum iubilei ecclesie Xanctonensis pro tuicione fidei catholice concessarum, per reverendum patrem dominum Raymundum Perandi apostolice sedis prothonotarium et earundem nuntium et commissarium in Frisia australi deputatus, Johannes Ludeman, curatus in Emeden, et Haro Wyneken, prefectus castri dicti opidi in Emeden, Monasteriensis diocesis, ut et tamquam clavigeri seu depositarii ciste indulgentiarum pretactarum seu verius earum indulgentiarum, elemosinarum de unanimi eorum ac principis terre licet absentis concensu, antedictam cistam in ecclesia existentem apperuerunt ac pecuniam in auro et argento de eadem extraxerunt eamque in domo honorabilis viri domini Johannis Moerman, curati ecelesie veteris in maiori Phalerna, per me in presentia plurimorum infrascriptorum de dicto eorum consensu, de denario in denarium quoad totam quantitatem summe in eadem reperte usque ad summam seu verius valorem ducentorum et nonaginta florenorum aureorum Renensium et non ultra per me notarium infrascriptum computari et numerari voluerunt et desiderarunt, prout quisque eorum voluit et desideravit. Quodque ego notarius statim et in continenti visis presentibus adimplevi et numeravi in modum infrascriptum: Inprimis in moneta aurea reperti sunt, ut sequitur: sexaginta septem aurei Renenses, quatuor domini Davidis episcopi Trajectensis, quindecim Postulatenses, unus leo, tertia pars schuti Wilhelmi. Sequitur de moneta argentea: in denariis Frisonibus simplicibus, dictis groten, septuaginta floreni aurei, in duplicibus, dictis dubbelde groten, centum et unum similes floreni, in denariis monete Groningensis simplicibus et duplicibus, dictis Flemschen et Jegher, sex similes cum dimidio; in diversis aliis monetis argenteis sex similes in mediis groten et parvis denariis decem et novem similes; in denariis integris et mediis, dictis krumstardi, quinque similes floreni, que partes una cum auro et argento pretactis existimate et computate fuerunt[*] ad summam prenarratam, videlicet ducentorum et nonaginta florenorum Renensium monete superioris electorum imperii.
Expost anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero Mercurii sextadecima eiusdem mensis, prenominati commissarius et deputati eandem cistam denuo apperuerunt atque pecuniam infrascriptam extraxerunt, eamque in domo preallegata per me in presentia testium infrascriptorum numerari voluerunt atque petierunt, prout ego notarius supra et infrascriptus visis (presen)tibus numeravi dicto de mandato in diversis monetis aureis et argenteis infrascriptis ut sequitur in hunc modum: Inprimis in a... aureis florenis Renensibus octo, septem Postulatenses aurei; in moneta argentea: diversa in duplicibus grossis Frisonibus supranominatis, floreni triginta quinque, in simplicibus similes floreni decem et novem, in mediis decem cum dimidio, in Groningensi floreni tres, in diversis alienis monetis usque ad valorem trium florenorum similium cum dimidio, ac in aliis denariis, dictis krumstardi, etc. floreni duo cum dimidio, demptis monetis parvis usque circiter extimatam summam trium similium florenorum, que inibi per dictum commissarium ad pios usus ecclesie libere data fuerant[*], ita quod tota summa extendebat se usque ad valorem nonaginta sex florenorum aureorum Renensium, iuxta extimationem omnium presencium. Super quibus omnibus et singulis idem dominus Johannes commissarius tam sui quam omnium interesse habentium nominibus sibi a me notario publico infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri atque confici petiit instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec in opido Emedensi, diebus, anno, indictione et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem quoad primam extraxionem prelibatis clavigeris et aliis quam pluribus, ac quoad secundam eisdem testibus necnon religioso ac discreto viro magistro Nicolao de Wesalia, sacre theologie professore, et Johanne Cleensmit, in Uphusen plebano, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Ego Theodericus notarius infrascriptus approbo ista verba superius neglecta.[*]
S. N. Et ego Theodericus Lutteke, clericus uxoratus Monasteriensis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia prenarrate extractioni et computationi ... interfui, feci et fieri vidi, ideoque hoc presens publicum instrumentum per me manualiter scriptum exinde confeci, subscripsi et publicavi, signoque et nomine meis solitis ... signavi ... in fidem ... omnium et singulorum premissorum.
Recto:
x
x
Fonds Ostfriesisches Urkundenbuch, II
Fol.nr. S. 245
Nr 1175
Olim Orig. Perg. im Archive der Grossen Kirche zu Emden, Nr. 75.
Jaar 1486
Datumcode 1111
x
x
Materiaal papier
x
Edities E. Friedländer, Ostfriesisches Urkundenbuch II (Emden 1881), nr. 1175