Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0508 Datum:7 juli 1361 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 508

Johan, bisschop van Utrecht, beleent Arent van Schonenvelde met enige goederen in Overijsel, in tegenwoordigheid van Reynolt van Coevorden.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wi Johan , bi der ghenaeden Goeds bisschop tUtrecht , maken kont allen luden . . . Hier waren over onse manne , alse haer Reynolt van
Koevoerden onse amptman to Laghe, ridder . . . Ghegheven ten Herd[enberghe] int jaer ons Heren dusent dryehondert een ende tsestich des
Woensdaghes nae sinte Martijns dach Translacio.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 508
Olim Naar het origineel in het rijksarchief van Overijsel (Tijdrek. Register, I, blz. 72, 1361, no. 1), hoog 14, breed 30 cm.
Jaar 1361
Datumcode EpTraMar
x
x
Commentaar Aan het stuk hangt het beschadigde ronde zegel van de Bisschop in rode was. Het vertoont een bisschop, aan wiens voeten een driehoekig wapenschild met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Het randschrift is onleesbaar.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 508.