Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0367 Datum:1 febr. 1342 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 367

Roelf van Vollenhove, ambtman van de proost van St. Pieter te Utrecht, verklaart met Volkeer van Echten onroerend goed te Echten tegen enige vaste jaarlijkse opbrengsten te hebben geruild.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ic, haer Roelf van Vollenho, ammethmaen des proveestes van sente Peter tUtrecht, do cundich al deenghenen, de desen breef zyen zolen of horen lesen, dat ic mit rade ende mit willen mins heren des proveestes voerghenampt enen wissel hebbe ghedaen mit Volkoer van Echten ende mit sinen rechten erfghenamen in deser manyere, dat Volkoer ende sijn erfghe-namen zolen hebben Remmeringegoet tEchten mit aller slachter not, als it ghelegheen is, immermeer to brukene na oren willen ume dertyen mudde winterrogge Groningescher mate, de min here de proveest weder nemet in enen anwisseel van Volkoer voerghenoempt, to de proveestye van sinte Peteer immermeer to bliveen. Ende des sal de provestye hebben alle jare II mudde to Heslen to Hovelde over Kotingegoet, over Janesgoet toen hove to Heslen III mudden, over Heynen Brachteldes goet to Heslen IIII mudde, to Leede van Roelfes gode Blomeers IIII mudde, dit saet de proveeste alle jare to betalene, alse Drentes lanrech wiset. Ende updat dese wissel stede blive, so lat ic, haer Roelf, van mins heren weghen des provestes Volkeer ende sinen rechten erfnamen dat voersprokeen goet up in desen openen breeve ewechlike ende immeermeer, ende de mudde hijrvoer to bliveen immermeer to deer provestye van sinte Peter van Utrecht voerghenampt. In orcunde deser stuchghe so heb ic, haer Roelf, ammethmaen de provestes voergheseghet, desen breef van des provestes wegheen ende oec van miner wegheen bezeghelet mit minen zeghele, updat de wissel vast blive. Ghegheven int jaer uns Heren dusent drehundeert twe ende vyertech up deen avent onser Vrowen toe Lechtmisseen.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 367
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te 's Gravenhage (Archief-Old-Rutenborg), hoog 13,5, breed 21 cm.
Jaar 1342
Datumcode vPurMar
x
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 367.