Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0246 Datum:2 mei 1314 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 246

Willem, graaf van Holland, bevestigt de tolvoorrechten, vroeger aan de Groninger schepen toegestaan.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Willem, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeelant ende heer van Vrieslant, ontbieden allen onsen tolnaers van onsen lande van Hollant
ende van Zelant, dat ghi tot onsen wedersegghen laet varen voerbi onsen tollen die van Groeninghen in dier manieren, dat si hier voermaels
ghevaren hebben. Ghegheven in die Haghe des Donderdaghes na alre Apostlendach in 't jaer ons Heeren MCC en XIIII.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 246
Olim Naar een afschrift in het ms. Thollen in het Algemeen rijksarchief te 's Gravenhage, fol. 8v. Ook gedrukt bij Driessen, blz. 595.
Jaar 1313
Datumcode JpDivApo
x
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 246.