Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1072 Datum:14 juli 1552 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 423, reg. 1072

Christiaan van Eelst, prior, Dominicus van den Dam, subprior, Johan Koyter en Johan van Ballen, senioren, en de conventualen van het convent ten Jacopinen in Groeninghen verklaren dat zij verhuurd hebben aan Emerentiana van Holdinga, weduwe van Bartholt Entens, het huis met hofstede, gelegen achter het koor en ten zuiden van de appelhof van het convent, voor vijftien rijder guldens per jaar en een som geld.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
Zegels:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 423
Regestnr. 1072
Olim Arch. Jacobijnenconvent, inv.nr. 12, reg. 12. Reg. Feith 1552.30.
Jaar 1552
Datumcode vDivApo
x
x
Getransfigeerd met kla1073 en kla1085.
x
Commentaar Met het stadszegel en het conventszegel
Volgnummer: 1
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen (stad)
Voorzijde
Type grootzegel
Randschrift SIGILLUM CIVITATIS GRONIENSIS
Contrazegel
Randschrift S(igillum) CIVITATIS GRONIENSIS
Vorm rond
Afmeting (mm) 35
Volgnummer: 2
Toestand beschadigd
Materiaal was
Kleur rood
Zeg.vorm spitsovaal
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen, Jacobijnen (klooster)
Voorzijde
Randschrift S(igillum) CO(n)VE(n)TV[S FR(atru)M ORD(inis)] P(rae)DICATOR(um) I(n) GRONI(n)GE
Afbeelding 1
Negatief 104-K5-9
x
Materiaal perkament