Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:wco146b Datum:4 maart 1528 Overlevering:Editie Vindplaats:Warfsconstitutien en oordeelen, pag. 146

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
x
x
Fonds Warfsconstitutien en oordeelen
Fol.nr. pag. 146
Jaar 1528
x
x
Materiaal papier
x
Edities H.O. Feith, Warfsconstitutien en oordeelen, tot en met het jaar 1601 bijeenverzameld (Groningen 1868) 146.