Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:sgg559 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:Sint-Geertruidsgasthuis, inv.nr. 0559

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Yck Tamme Hyben zone to Schermer bekenne ende betughe in dessen openen breve voer
my ende voer myne erfghenamen dat yck hebbe verkoft ende overgheven myt vryen wyllen (vrygen: g doorgehaald)
stacke Peter .....men borgher to Gronyngen twe venne landes. de ene venne van (2 woorden doorgehaald: drey h ?) V hundert
ende de ander van VIII hundert ende synt gheleghen by malekanderen in der Heydense by Damster
vaert omme ene summe gheldes de my Tammen vors. uytlyke ende wal betaelt ys (z) to mynen danke
alzo dat Peter vors myt dessen vors. lande doen mach wat he wyl zunder wederzegghen myns
Tammen vors. ofte myner erfghenamen ende wente yck Tamme vors. desse vors. punte stede vast holden
wyl ende yck zelven gheen seghel en hebbe zo hebbe yck ghebeden her Hughen mynen hovetprester
voer my ende voer myne erfgenamen dessen breef to bezeghelen ende yck Hugho curyet to Schermer hebbe
umme bede wyllen Tammens vors. myn seghel an dessen breef ghehangen In de jaer uns heren
in CCCC ende XIX des dunredaghes na letare.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Sint-Geertruidsgasthuis
Toegangsnummer 1357
Inventarisnr. 0559
Register Feith 1419.012
Jaar 1419
x
x
x
Materiaal perkament