Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:sar1814a Datum:13 apr. 1539 Overlevering:Uittreksel Vindplaats:Statenarch., inv.nr. 1814, fol. 01v

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Robertus, abt etc. tho Selwert, ordinis St. Bene-
dicti, vercoft aen onsen giestlijken heeren Hindrick
van Laar, priori ende gemienen convente tho
Bentlage, ordinis des Hill. Cruces etc., vijff guede
olde volwichtige overlandsche golden rijnse
gl. korvorster munte jaerlijxe erffrente
op den sondach na Paeschen Quasi Modo uyt onses
convents uythoff Dorquert etc. mit betalende
de costen der boden daeromme door manque-
ment van betalenge te senden mit 100 gl.
gelijke gl. aff te lossen na 1/2 jaer opseggent
luit versegelinge 158 [sic!], des naesten maendage na den
sondage Quasi Modo Geniti mit 2 segels
waervan het gehiel affgelichen[?]
den 18 decembris 1639 - 100 rijns gl. gl. [sic!]
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Statenarch.
Toegangsnummer 1
Inventarisnr. 1814
Fol.nr. fol. 01v
Jaar 1539
Datumcode QuaMod
x
x
Materiaal papier
x
Persoon
Naam hr Robertus
Letterlijk Robertus
N.B. abt van Selwerd
Persoon
Naam hr Henricus van Laer
Letterlijk heer Hindrick van Laar
N.B. prior van Bentlage
Toponiem
Toponiem Bentlage
Regio Duitsland
Type klooster
Toponiem
Toponiem Dorkwerd
Regio Middag
Type voorwerk
Toponiem
Toponiem Selwerd
Regio Gorecht
Type klooster