Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:par875 Datum:5 juni 1578 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Parochiekerken, inv.nr. 0557, reg. 875

Mr. Joannes Amstelrod van het eiland Ens nabij Campen schrijft zijn vriend mr. Fredericus zich te verheugen dat deze van een kapellaan naar zijn wensch voorzien is, en vraagt met betrekking tot een vaceerend ambt in St. Walburgis kerk waarheen mr. Fredericus hen, naar hij uit vertrouwelijke bron vernomen heeft, wilde bevorderen door middel van den bode inlichtingen te geven betreffende en verplichtingen en voordeelen aan het ambt verbonden, voor hij zelf een zoo lange reis onderneemt.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Parochiekerken
Toegangsnummer 1539
Inventarisnr. 0557
Regestnr. 875
Register Feith 1578.105
Jaar 1578
Datumcode 0506
x
x
x
Materiaal papier