Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0826 Datum:14 jan. 1392 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 826

Menne Benynghe te Faan verklaart een overeenkomst te hebben gesloten met burgemeesters en raad van Groningen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ich, Menne Benynghe, hovedinc to Fanum, bekenne ende betughe met dezen openen breve, dat
ich byn overdraghen met den borghermesteren ende rade van Groninghe van der schelinghe,
de wy onder onder ons hadden , alse van mynen hues, dat se beset hadden , ende van den schaden, den ich daerby ghenomen hebbe, ende van alre
ansprake, de ich up de stad hadde. Daervor so hebben my de vors. borghermestere ende raet ghegheven ene summe van ghelde, de zie my vol ende al
betaelt hebben, also dat ich de borghermestere ende raed ende de ghemene stad van Groninghe vors. schelde vry, qwiit, ledich ende loes van alre
ansprake ende van alre schelinghe, de gheweset vor dezen daghe to, vor my ende vor myne erfgenamen. Ende want ich selven negheen seghel en
hebbe, so hebbe ich, Menne vors., ghebeden her Ludelef, cureyt van Zuedhorm, ende Gherbot Udekama dezen breef vor my ende vor myne erfgenamen to
bezeghelen. Ende wy, her Ludelef, cureyt, ende Gherbot, hovedinc to Horm vors., hebben onse seghele an dezen breef ghehanghen um bede willen
Mennen vors. Ende ich, Menne vors., lye vor my ende vor myne erfgenamen dezer vors. ponten onder zeghele her Ludelefs ende Gherbotes vors
Ghegheven int jaer ons Heren dusend drehonderd twe ende tnegentich up sonte Pontianusdach .
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 826
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1392, no. 2), hoog 11, breed 22 cm. Ook gedrukt bij Driessen, blz. 449.
Jaar 1392
Datumcode Pontia
x
x
Editie naar rvr0093. Ander afschrift: rkd023aw.
x
Commentaar Aan het stuk hangen twee kleine zegels in groene was. Het kleinste vertoont een vijfhoekig schild, beladen met een gothische letter G, waarboven een speer en een kroon; randschrift : . . . BODI . DECAMA D' SVTHV +. Het andere zegel vertoont in een tripas een driehoekig schild met een gekroonde naar rechts klimmende leeuw; randschrift : S. DOMINI LVDOLPHI . . . I SVDHORV.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 826.