Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0607 Datum:1 nov. 1372 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 607

Scelto en zijn echtgenote Sjabbe te Walliswere verklaren aan Albertus Mentada te Middelstum een stuk land bij Mentada verkocht te hebben.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Noscant universi presens scriptum intuentes, quod nos, Scelto et Syabba ,
conjuges de Walliswere, Alberto Mentada de Myddelstum ven
didimus quartum dimidium centenarium jacens ex occidentali parte Mentadastatedelfenne, quod plenarie nobis persolvit, dantes eidem aliis et suis
heredibus plenam potestatem possidendi, permutandi ac ad omnia facienda, que verus possessor cum suis prediis facere solet. Roborata sunt hec
cum sigillo domini Hebelonis nostri curati ac cum sigillo termini Asteromchte anno Domini MCCCLXXII ipso die Omnium Sanctorum
Noscant universi presens scriptum intuentes, quod nos, Scelto et Syabba ,
conjuges de Walliswere, Alberto Mentada de Myddelstum ven
didimus quartum dimidium centenarium jacens ex occidentali par te Mentadastatedelfenne, quod plenarie nobis persolvit, dantes eidem aliis et
suis heredibus plenam potestatem possidendi, permutandi ac ad omnia facienda, que verus possessor cum suis prediis facere solet. Roborata sunt
hec cum sigillo domini Hebelonis nostri curati ac cum sigillo termini Asteromchte anno Domini MCCCLXXII ipso die Omnium Sanctorum.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 607
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1372, no. 5), hoog 6, breed 13,5 cm.
Jaar 1372
Datumcode OmnSan
x
x
Editie naar fae005.
x
Commentaar Aan het stuk hangen twee zegels: 1. ovaal, vertonende een heilige ten voeten uit; randschrift onleesbaar. 2. een overblijfsel van het zegel van Hunsingoo-Oosterambt (zie plaat III, no. 3).
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 607.