Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0368 Datum:26 april 1342 of later Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 368

Johannes, abt van Dikninge, geeft een vidimus van de door koning Magnus van Zweden en Noorwegen aan Kampen gegeven brief van 28 juni 1341.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Universis presencia visuris et audituris Johannes, divina permissione abbas monasterii beate Marie virginis in Dickeninghe, facimus nostri
sigilli appensione manifestum, quod vidimus vicesima
sexta die mensis Aprilis litteras gloriosi incliti principis domini regis Swecie, Norwegie et Skanie non cancellatas, non abrasas, non abolitas
nec in aliqua sui parte viciatas, omni suspicione
carentes, suo vero sigillo sigillatas, quarum tenor de verbo ad verbum est talis: Magnus etc.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 368
Olim Naar het origineel in het gemeentearchief te Kampen (Reg. I, no. 90), hoog 24, breed 40 cm.
Jaar 1342
x
x
Commentaar Aan het stuk hangt een langwerpig ovaal zegel in groene was, vertoonende een gothische poort, waaronder de heilige Maagd, staande, met het kind op den rechter arm, en daarnevens ter rechter zijde een knielende figuur. Onderaan een driehoekig schild met schildhoofd en een abtstaf, op de benedenhelft drie rozen (2, 1); randschrift : SIG. AIS DE DICKENINGHE PRE RVNEN.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 368.