Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0366 Datum:24 juni 1341 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 366

Henricus, zoon van Ciso, pastoor te Haren, en Henricus Ummelop, priester te Groningen, verklaren, dat Johannes, broeder van de eerste, aan het klooster Essen land heeft geschonken en overgedragen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 366
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1341, no. 1), hoog 10, breed 18 cm.
Jaar 1341
Datumcode vNatJoh
x
x
Editie naar kla0026.
x
Commentaar Aan het stuk hangen twee kleine ronde zegels in groene was. 1. Gelijk zegel 1 van no. 348. 2. Vertoont het Lam Gods; randschrift : S. HENRICI VMELOP.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 366.