Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0276 Datum:1323 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 276

Het klooster Essen en de kerspellieden van een aantal dorpen van het Gorecht sluiten een overeenkomst met het Winsumer zijlvest over waterlozingen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 276
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1323, no. 1), hoog 13,5, breed 32 cm.
Jaar 1323
x
x
Editie naar kla0022. Ander afschrift: gra233o.
x
Commentaar Aan het stuk hangen aan perkamenten strooken twee zegels : 1. langwerpig ovaal zegel in groene was, vertonende een geestelijke met kromstaf in de rechterhand, met de linkerhand een boek voor de borst houdende, links ter zijde een crucifix; randschrift . IGILLVM AB .. ISSE IN IESSE; 2. een fragment van het zegel van Drenthe, in witte was.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 276.