Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0158 Datum:2 jan. 1283 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 158

Het klooster Werden verkoopt aan de bisschop van Münster de hof te Weener en al zijn bezittingen in Drenthe en Friesland.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Nos Otto, Dei gratia abbas, Riquinus prepositus, . . prior totusque conventus monasterii Werdinensis ordinis sancti Benedicti Coloniensis
dyocesis omnibus presens scriptum intuentibus notum facimus, quod venerabili patri et domino Everhardo, episcopo Monasteriensi, curtem nostram
in Wenre cum jure patronatus ecclesie ibidem et omnibus suis attinentiis in Monasteriensi seu Osnaburgensi dyocesi seu ubicunque locorum sitis;
item curtem nostram in Groningen vel juxta Groningen cum omnibus suis attinentiis ac omnia bona et jura nostra, sive in opido Groningen intra
muros sive extra sint, ad nos pertinentia; item bona nostra in Holtgest, in Asterreyde, in Winzum, in Gernewart et in Federwart cum jure
patronatus ecclesiarum et omnibus suis attinentiis; item bona nostra in Husum cum suis attinentiis ac omnia et universa bona nostra mobilia et
immobilia, sita in partibus Frisie; item sita ab illa parte Kovorde in Drenthia versus Frisiam Trajectensis, Monasteriensis et Osnaburgensis
dyocesium, sive consistant in curtibus, villicationibus, pensionibus, hospitiis, jure patronatus ecclesiarum, ad presentationem nostram
pertinentium et aliis juribus quibuscunque, que ad nos et ad nostrum monasterium in terra Frisie et Drenthie pertinebant et ab antique poterant
pertinere et que de jure poteramus vendere, pro ducentis marcis Monasteriensis monete vendidimus, quas in pecunia numerata nos recognoscimus
integraliter recepisse, renuntiantes omni juri, quod nobis et nostro monasterio in dictis bonis competebat vel competere poterat quoquo modo.
Alia autem omnia bona nostra extra predictas terras Frisie et Drenthie qualiacunque, sive villicationes et jura patronatus ecclesiarum seu
quocunque jure alio censeantur, ad nos pertinentia, in Trajectensi, Monasteriensi, Osnaburgensi dyocesibus sita ubicunque extra prefatas terras
Frisie et Drenthie, nisi de quibus supra fit mentio, nostro monasterio reservamus nec venditionem aliquam facimus de eisdem. In cujus rei
testimonium nos . . abbas . . prepositus et conventus predicti monasterii Werdinensis sigilla nostra presenti scripto duximus apponenda. Datum
anno Domini MCCLXXX secundo crastino Circumcisionis Domini.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 158
Olim Naar Friedländer, I, no. 34 (oub0034). Ook gedrukt bij Wilmans, III, no. 1199 en bij Driessen, blz. 442.
Jaar 1282
Datumcode cCirDom
x
x
Commentaar Wilmans deelt mede, dat aan het eerste der twee origineelen de vrij goed bewaarde zegels hangen van den abt, van den proost en van het convent van Werden; volgens Friedländer is van het zegel slechts een klein stuk overgebleven.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 158.