Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta251a Datum:6 aug. 1558 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 103v, reg. 251

Burgemeesteren en Raad van Groningen oorkonden, dat Nomno Lupkens, prebendaat te Winschoten met Jacob Enghelkens en Sjacko Loens als kerkvoogden aan Gheert van Hasselte prior en conventualen van ter Apel hebben verkocht 2 akkers land tot heer Nomno's prebende behoorende gelegen te Winschoten, ‘up Zuedtveen manck des convents vors. landen’.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 103v
Regestnr. 251
Register Feith (1558.001)
Jaar 1558
Datumcode 0608
x
x
Commentaar N.B. Vermeld Feith Reg. 1558 no. 1.