Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta194 Datum:8 okt. 1527 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 091r, reg. 194

Willem, Johan en Hebele Rabberynck bekennen, dat zij door het klooster ter Apel zijn bevredigd inzake hun aanspraken op hun moei Aleyd Uuyssinck, die haar goed aan 't klooster heeft vermaakt.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia litterarum qualiter contentat. sunt amici Aleydis Huyssynck de
duobus agris et aliis bonis ab ea receptis in porrochia Empne.
Ick Willem Johan unde Hebele Rabberynck bekennen unde belyegen in dessen bezegelden
breve voir ons ende unsse erffgenamen dat wy hebben belevet unde toestaen soe
daene lant als unse salyghe moyge mylder ghedechtich Alyt Huyssinck hefft
ghegeven dem prior ende gemenen Convente tho Apel unde al oren naekomelinghe
een acker landes tho Zuetberghe beleghen gheheten dye Roetacker unde noch
een acker beleghen tho Empne genemet dye Steenacker unde al wes dat dye
prior unde Conventes vorscr. hebben van Alyt voerscr. ontfanghen voir ene summe
geldes dye ons Wyllem Johan unde Hebele voirscr. wal ys betaelt dye leste pennynck
myt den ersten soe wy dancken prior unde conventen voerscr. gueder betalinghe
Unde ick Willem Johan unde Hebele voerscr. loven prior ende Conventen voerscr. unde nakomelinghen guede warscap tho doene desser landen unde gyfften vry loes van
allen anspraken tho waeren Unde offte in tokamenden tyden daer hinder offte
schaede queme sall unde mach prior unde conventen unde oren naekomelinghen
voerscr. verhalen myt allen rechten up onse guet dat ick Willem ende Johan
ende Hebele vorscr. nu hebben unde noch moghen kryghen Unde ick Willem Johan
unde Hebele vorscr. hebben den stock gelecht van dessen landen unde gaven
voirscr. voir dem buren tho Zuetberghe upde Empne als recht ys in dem lande
van Drenthe als voir Johan unde Roleff Syckingen beyden buren tho Berghe unde
Empne sunder argelist In een tuch der waerheit hebbe wy Wyllem Johan
unde Hebele voirscr. gebeden dem vroman Johan Stuve Schulte tho Empne
dessen breeff voir ons tho bezegelen des Ick Johan Schulte voirscr. hebbe gerne
fgedaen unde hebbe myn zegel beneden an dessen breff ghehanghen in demen
jaer ons heren dusent vyffhundert soven ende twyntich op avent Dyonisy
myt synen ghesellen.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 091r
Regestnr. 194
Jaar 1527
Datumcode vDionys
x
x
Afschrift: hsf160ez.