Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta174 Datum:4 okt. 1516 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 28, reg. 174

Johan Gerdes zaliger gedechte olde Huysinge sone te Zuetberge bekent, dat hij heeft verkocht zijn erf ‘Olde Huysinck’ geheeten aan Roleffe zijn oom.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 28
Regestnr. 174
Register Feith 1516.014.1
Jaar 1516
Datumcode Franci
x
x
x
Afschrift: hsf160ex.
x
Commentaar Met het uithangend zegel in groene was van Gherd Stuven, schulte te Empne
x
Commentaar N.B. Vermeld Feith Reg. 1516 no. 14. bij dit stuk behoort no. 176 als transfix.