Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta146 Datum:4 maart 1510 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 11, reg. 146

Johan Meyerinck te Westenessche verkoopt aan Jacob van Wynckell, prior en gemeene conventualen van ter Apel een akker van een half mud land gelegen onder Emmen, de Boterakker geheeten.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick Johan Meyerynck tho Westenessche bekenne unde betughe in dessen openen besegelden breve voir my
unde all myn erffgenamen dat Ick hebbe verkofft unde verkope tegenwoerdych stedes vastes erffkopes ewelyken unde erff-
liken demen Ersamen gheistliken heren broder Jacob van Wynckell priori unde gemenen Conventualen Or
dens des hyllyghen Crucis tho Apell unde all eren nakomelingen enen acker van enen halven mudde lan-
des belegen Inden kerspell unde onder der clocken van Emne geheten dye Boteracker onbekummert van
allen renthen by welcken acker ter noerdervoer ys ghelandet Lubers erve unde ter sudervoer
Huysynck erve tho Vestenessche Welkeren acker voirscreven Ick Johan voirscreven hebbe verkofft upgedre
gen overgegeven unde tegenwoerdych verkope drage up unde geveover myt hande unde myt
mun-
de priori unde conventui voirscreven voir ene genogelike Summe geldes dye my Johan voirscreven wall tho
wyllen betailt ys so ick Johan voirscreven dancke priori unde conventui voirscreven goder betalinghen Unde lo
ve priori unde Conventui voirscreven voir my ende myn erffgenamen gode vullenkomenen waerscap tho ewygen tyden
tho ... voir alle den genen dye daer myt rechte up spreken mogen sunder prioers unde conventes verscreven
hynder unde onkost Unde weertzake enych hynder offt indracht priori unde conventui voirscreven gheschege
inder leverynghe desses ackers voirscreven woet yo queme sall unde mach prior unde convent voirscreven verha-
len unde inwynnen myt beyden Rechten gheistlick offt wertlik geen den anderen tho behinderen myt al
len schaden unde onkost daer omme geleden uuth mynen alyngen goderen replick offt onreplick dye Ick
Johan voirscreven nuter tyd hebbe offt noch mach krygen sunder my unde mynen erffgenamen weerderseggen
unde ovelen moet Unde hebbe den prior unde conventen voirscreven den Stock daer van gelecht voir den
buren van Emne als Henrjtck Duerdynck unde Meerten Hovynck beyde buer tho Emne als
lantrecht ys In den lande van Drenthe dyt alle sunder argelyst stede vast onverbroken tho ewygen
tyden tho holden alle punten alls voirscreven unde omme vestenysse der waerheit hebbe Ick Johan voirscr.
verkoper gebeden demen Ersamen vromen Ghert Stuven Schulte tho Emne dessen breeff voer unde
over my tho besegellen omme gebreck myns egens segels Wellick Ick Ghert voirscreven omme beede wil-
len Johans vorscreven gheerne hebbe gedaen unde hebbe myn Segell In een Oerkunde an dessen breff
gehangen. Ghegeven Int Jaer onss heren dusent vyffhundert unde Tyne Up sunte Lucien dach.
DORSO : Littera de J mudden landes a Johanne Meyerinck tho Weestenessche
M
Zegel verloren.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 11
Regestnr. 146
Register Feith 1501.022
Jaar 1510
Datumcode Lucie
x
x
x
Afschrift: hsf160eo.
x
Commentaar Met geschonden zegel van Ghert Stuven, schulte te Emmen in groene was
x
Commentaar N.B. Vermeld bij Feith, Reg. 1501, 22.