Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta128 Datum:20 jan. 1504 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 068v, reg. 128

Roloff en Johan Knechterynck, gebroeders, bekennen dat zij hebben verkocht een akker land, Oesterhoerns geheeten, onder Zuytberghe.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere de pervo agro empto a Rodolpho et Johan
ne Knechterinck dicto Oesterhoerns.
Wy Roloff ende Johan Khechterynck ghebroders bekennen unde
betugen in dessen besegelden openen breve voir onss ende onsse erven
ende anervent dat wy hebben verkofft unde verkopen steden vasten erff
kopes eweliken ende erffliken enen acker landes van twen mud
voirscreven wy Roloff ende Johan voirscreven gekofft hebben in voirtyden
van Roleff Oldehuysinge tho Suytberghe by welken acker up
dye suyt syde lycht tho voer een acker van Knechtingen erve
Oesterhoernsche geheten ende up de noert syd tho voer sunt
Pancracius tho Wester eende bloket Kevelinge tho Suytberghe
up ende dye oestereende strecket an dat velt nae dat meer
demen Ersamen unde gheistlyken heren broder Jacob van Wync
kell priori ende ghemenen conventen tho Apell Orden des hilligen
crucis unde all eren nakomelingen voir een ghenochlick sum-
ma van gelden dye onss Roloff ende Johan gebroders voirscreven
vull all unde wall betaelt ys dye lieste pennynck myt den
eersten tot onssen wyllen Ende loven den prior ende conventen verscreven
altyt goede wairscap tho doen in allen reohten waer hem des
noet ys buten des conventes schaden off onkosst unde hebben den
prior ende conventen den stock daer van gelecht als lantrecht ys vor
den buren van Berge van den voirscreven acker landes daer an unde
over hebbn ghewest voir lygheslude als by namen Wyllem
Alberdynck Roloff Nyehuysingen ende meer gader luede genoch
sunder alle argelyst In Orkunde der waerheit hebbe wy
Roloff unde Johan Knechteringen verkopers voirscreven gebeden dem
vromen Ghart Stuven over onss tho besegellen dessen breeff
Welck Ick Ghart vorscreven omme Roloff unde Johans voirscreven beken
ne my gherne daen tho hebben unde hebbe myn segell an
dessen breff ghehangen Ghegeven int jaer onss heren dusent
vyffhundert unde vier Sabbato post Anthonij.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 068v
Regestnr. 128
Jaar 1504
Datumcode SpAntoni
x