Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta114 Datum:11 juli 1499 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 9, reg. 114

Jacob ten Hoern en zijne huisvrouw Katherine Knigge, bekennen dat zij aan Jacob van Wynckel prior en ghemenen convente te Apel hebben verkocht ‘tyen mudde roggen jaerliker eweliker rentens Groninger mathe over nije Rosinge-erf te Erapne’ vor honderd Davidsgulden en vijf ellen ‘Leydsen lakens’

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 9
Regestnr. 114
Register Feith 1444.013.25
Jaar 1499
Datumcode vMargar
x
x
Commentaar het zegel van Egbert in den Hof schulte te Empne is verloren.
x
Commentaar Erg geschonden charter; N.B. Vermeld Feith Reg. 1444 no. 13.