Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta101 Datum:20 febr. 1494 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 10, reg. 101

Hinrick Eppingh toe Armen en Hinrich Stuven tho Empnen verkoopen aan Jacob van Wynckel, prior en ghemene convent te Apel, hun vrij erf te Zuytberghe gelegen, Knechteringhe erve geheeten met land en verder toebehooren zooals dat gelegen is ‘in den kerspel und onder der clocken toe Empnen’, met vrijwaring tegen aanspraken van derden, ‘behalve wat ‘betreft een schepel rogge jaarl. rente ‘in de vicarie tho Gasselt und twe kannen scholtroggen’. Met verhaal voor een en ander op al verkoopers goed, dat zij daarvoor ‘to pande setten’,

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 10
Regestnr. 101
Register Feith 1444.013.26
Jaar 1494
Datumcode JpInvoca
x
x
x
Commentaar Aan beiden hangen de zegels van olde Hinrich Eppinghe Scholte te Sleen en Egbert Dyckes Scholte te Empne, in groene was
x
Commentaar N.B. Vermeld Feith Reg. 1444 no. 13.