Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta068 Datum:12 mei 1488 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 035r, reg. 68

Willem Wresinghe verkoopt aan het klooster ter Apel zijn erf te Suytberghe gelegen Wrensinghe erve geheeten.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia Littere de praedio nostro empto in Zuytberge Wrensinghe vocato
Ick Willem Wrensinghe tho Zuytberge bekenne unde betuge in dessen
openen besegelden breve voer my ende voer alle myne eerffgenamen
dat ic verkope stedes vastes eerffkopes ewyliken voerkofft heb
be demen Ersamen unde gheesteliken heren Jacobo van Winkell
priori und ghemenen convente tho Apell ordens des heylighen
crucis unde all horen nakomelingen myn erve tho Zuuytberge ghe
leghen Wrensingh erve gheheten myt all sinen olde unde nye
thobehore myt huys unde hoff waer unde schaer boulant
unde hoylant heyde weyde holte unde torve water unde
twyger unde in aller maniren unde rechten soe dat ghelegen
is nicht daer uutghescheyden inden marcke tho Ber
ghe und onder der clocken tho Empne off daer en buten
unde tho dusser tyt tho van oldes ghebruket is voer ene
summa gheldes de my Willem voerscreven vol all unde wall tho
willen betaelt is de leste penninc myt den eersten Ende ic
Willem verkoper verscreven love den prior unde convent verscreven tho ewygen
tyden voer my unde myn eerffgenamen des verscreven erves myt syner
alingher thobehoringhe gude waerscop to doen unde
vry tho waren in allen rechten voer alle de ghene de
daer myt rechte op spreken mogen sender argelyst uth
ghesproken kerckenrecht unde heren tyns Ende byn des
erves soe verscr. is myt hande unde myt monde
uuth gaen als lantrecht is int lant van Drenthe
Ende heb dat ghelaten in macht ende in ghewolt priors
unde convent verscreven dat see voert an nae datum sbreves daer
mede mogen doen ende laten wenden unde keren off verko
pen nae all eren willen buten my unde myner eerffgenamen
wederseggen besperinge eder ovelen moet Ende ic Willem
verscreven hebbe den prior unde convent verscreven den stock daer van
ghelacht voer den buren van Berghe Als Herman Al berdinck, Reynken Vrylinck, Willem Alberdinck unde
meer gueder luden ghenoech in een tuech der waer
heyt aller puncten verscreven de stede vast unde onverbroken
tho ewygen tyden tho holden heb ic Willem verkopere verscreven
ghebeden Egberte ten Dyke in der tyt scholte tho Emp
ne dossen breeff voer linde over my tho besegellen omme
ghebreck eygens segels welck ic Egbert in der tyt
sculte to Empne verscreven bekenne my ghern ghedaen
tho hebben omme Willems voerscr. bede willen unde heb myn
segell wytliken an dossen breeff ghehangen Gegeven inden
iaeren onses heren Mo CCCCo LXXXVIII in profesto sancti Pancracii martiris.
Kta068
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 035r
Regestnr. 68
Jaar 1488
Datumcode Pancra
x