Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta063 Datum:22 febr. 1486 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 021v, reg. 63

Henricus Eppingh en Ghebbe zijne vrouw verklaren te hebben verkocht aan Hinrick van den Berghe, prior en gemenen convente van ter Apel ‘seesterhalff mudden landes gelegen in dreen stucken, genaamd de Cruceacker, de Wochlanghe en de Hoffacker, gelegen in de marcke unde essche to Berghe unde onder der clocken to Empne.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere continet de tribus peciis terre locatis in marcka
de Nortberghe emptis ab Hinrico Eppingh perpetue.
Wy Hinrick Eppingh und Ghebbe myn echte huisfrouwe bekennen
und betughen in dossen openen besegelden breve vor onss und all onssen
erffgenamen dat wy wall beradens modes verkofft hebben und vermits
dossen breve stedes vastes erffkopes vry verdich uth der handt
verkopen demen ghestliken broder Hinrick van den Berghe priori unde
Ghemenen Convente Orden des hilligen Cruces tho Apell unde
all eren nakomelingen Seestehalff mudde landes gelegen in dreen
stucken dat irste stucke geheiten de Cruce acker dat ander stucke
geheiten de Wochlanghe dat derde stucke geheiten de Hoffacker
gelegen in der marcken unde essche to Berghe unde onder der
Clocken to Empne vor ene genochlike Summa van ghelde de
onss Hinrick unde Ghebbe verkoperen vorscr. woll all und wall
tho willen betailt is de leste penningh mytten ersten welcke dree
stucke landes vorscr. wy Hinrick und Ghebbe in vortyden ontfangen
hebben van Roloff Husingh in der tyt Schulte to Empne in be
talinghe onssen boels unde bruytschatten unde Roloff Husingh
vorscr. in vortyden gekofft hefft van Johan Beningh to Nortberghe
Ende wy Hinrick ende Ghebbe verkoperen vorscr, loven vor onss und
onssen erffgenamen den prior und Convente vorscr. unde eren nakomelingen
der dreer stucke landes vorscr. so de dair belegen synt to ewighen
tyden rechte gude ewige warschop to done ende vry
unde onbekommert tho waren in allen rechten van allen renthen
zaken unde upspreken vor alle de ghene de daer up spreken
mogen behalven een erfflicke mudde roggen jarliker renthen
welck dat Cloister tho Apell over hefft so vake priori und Convent
vorscr. noit is und behoiff Ende synt der dreer stucke landes
vorscr. uuthgegain und hebben daer up verteghen alles rechtes
myt hande und myt monde unde hebben de ghelaten unde
gegheven in macht unde ghewoldt prioris und Conventen vorscr.
zo dat se vortan na data dossen breves daer mede mogen doen
ende laten all oren willen buten onss und onssen erffgenamen wedder seggen
besperingen eder ovelen moit Ende hebben priori und Convent vorscr.
den Stock daer van gelacht vor den buren van Berghen als
bynamen her Lambert Husingh, Herman Albertingh und Ghert
Schulten und merer guder lude ghenoich und dyt all sonder
Arghelyst In orkonde der warheit aller puncten vorscr. de stede
vaste und onverbroken to ewigen tyden tho holden hebben wy Hinrick
unde Ghebbe verkopere vorscr. gebeden Roloff Husingh in der tyt
Schulte to Empne dossen breeff vor und over onss to besgelen
omme gebreck onssen eyghens Segels welck Ic Roloff Husingh vorscr.
omme bede willen Hinricks und Ghebben verkopere vorscr. und want Ic hyr
mede an und over ghewest byn und alle puncten so vorscr. is ware
synt hebbe ic myn Segell an dossen breeff gehangen Datum Anno
domini M CCCC LXXXVI ipso die Cathedram Petri.
Kta063
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 021v
Regestnr. 63
Jaar 1486
Datumcode CatPet
x