Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1089 Datum:6 april 1562 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 73, reg. 1089

Luppo Ywema, grietman in Lancswolt, en Ludolphus Mersema, pastoor te Nyekercke, commissarius generaal over de proosdij van Hummerse, geven vidimus van een akte van verkoop en overdracht door Syger op de Haer aan het convent van Tremont van een goed op de Haer onder Marum, d.d. 23 juli 1470 (kla0531), hun getoond door Gheert Petersz van Hantwerpen, prebendaat te Nyekercke.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Luppo Ywema grietman in Lanckwolt ende Ludolphus Mersema pastoer in Nyekercke ende commissarius generael over die provestie
van Hummerszen bekennen ende certificeren vermidts desenn openen brieve woe voer ons is erschenen her Gheert Peterszoen van Hantwerpen
prebendaet toe Nyekercke vorscreven ende toende ons enen besegelden brieff gans heel nyet gecancelliert noch gerodiert inholdende van
woerde tot woerden als nae beschreven: [---]

[VOLGT kla0531]

[---] Dat oerkunden wy Luppo vorscreven grietman myt onse gemene lan-
des segell van Lanckwolt ende wy Ludolphus upgemelte pastoer ende commissarius myt ons segell an dit vidimusbrieff
gehangen inden jaere onses herens XVc tweendetsestich upden sesten dach des maents aprilis.
Recto:
Dorso:
Zegels:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 73
Regestnr. 1089
Olim Arch. Klooster Trimunt, inv.nr. 9, reg. 24. Reg. Feith 1562.117.
Jaar 1562
Datumcode 0604
x
Taal Middelnederduits
Afbeelding 1
Negatief 102-J-15
x
Aantekeningen 19e-eeuwse archiefaantekeningen.
Afbeelding 1
Negatief 102-J-16
x
Vidimus van kla0531.
x
Commentaar Met de zegels van Langewold en Ludolphus Mersema
Volgnummer: 1
Toestand beschadigd
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Langewold (land)
Voorzijde
Randschrift SIGILLV(m) COM(m)VNITATIS TERRE [DE] LANGAWALT
Afbeelding 1
Negatief 101-E4-28
Volgnummer: 2
Toestand onbeschadigd
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Voornaam Ludolfus
Achternaam Mersema
Functie pastoor
Instelling Niekerk (parochie)
Voorzijde
Randschrift S(igillum) M LUDOLPHI MERS.
Afbeelding 1
Negatief 101-E4-29
x
Materiaal perkament
x
Persoon
Naam Gerardus Petri van Antwerpen
Letterlijk hr. Gheert Petersz. van Hantwerpen
N.B. prebendaat te Niekerk (W)
Persoon
Naam Luppe Iwema
Letterlijk Luppo Ywema
N.B. grietman van Langewold
Persoon
Naam Ludolfus Marsema
Letterlijk Ludolphus Mersema
N.B. pastoor te Niekerk (W) en commissaris-generaal van Hummerse
Persoon
Naam Gerardus Petri
Letterlijk hr. Gheert Petersz. van Hantwerpen
N.B. prebendaat te Niekerk (W)
Toponiem
Toponiem Antwerpen
Type stad
Regio Zuid-Nederland
Toponiem
Toponiem Humsterland
Type proosdij
Regio Westerkwartier
Toponiem
Toponiem Langewold
Type land
Regio Langewold
Toponiem
Toponiem Niekerk (WK)
Type dorp
Regio Langewold
Toponiem
Toponiem Trimunt
Type klooster
Regio Vredewold
Toponiem
Toponiem Westerzijlvest Vredewold
Type zijlvest
Regio Vredewold
Trefwoord
Trefwoord commissarius-generaal
Attribuut Humsterland
Trefwoord
Trefwoord grietman
Attribuut Langewold
Trefwoord
Trefwoord pastoor
Attribuut Niekerk (Langewold)
Trefwoord
Trefwoord prebendaat
Attribuut Niekerk (Langewold)
Trefwoord
Trefwoord vidimus