Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla0134 Datum:30 april 1429 Overlevering:Afschrift Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 2, fol. 45r, reg. 134

Gerbet Abeken, buur te Losdorp, verkoopt aan Yteke en Aueke, echtelieden te Losdorp, 7 grazen land in Grote Venne te Uithuizermeeden.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ic Gerbet Abeken een buer toe Lesdorp bekenne ende betughe
myt desen openen breve dat ic myt consent mynre vrenden
hebbe verkoeft Yteka ende Abeka echte luden toe Lesdorp soven
grase landes is geheten in de grote venne uppa Medum de lange
Virel by der oester syde to swette unde dit vorscr. lant sal hebben enen
vrien intocht ende wech over GHerbets vorscr. kampen myt syn to behoer
ende is ons Gerbet vorscr. wal betaelt de eerste pennyngen mytten
lesten ende soe geve ic Gerbet vorscr. over ende hebben over geven
voer my ende myne eerffgenamen dit vorscr. lant Yteka ende Auken
vorscr. hoer vrijen willen daer mede toe doen toe verkopen
toe verwysselen ende toe setten ende toe erven all argelijst
uut ghesecht In oerkunde desser waerheit soe heb ick
Gerbet vorscr. gebeden heer Johanne mynen cureet dessen
breff voer my toe besegelen ende ic her Johan vorscr. heb
om bede willen myn zegel beneden an dessen breff ghe-
hangen Int iaer ons heren dusent vierhundert ende negen-
entwyntich up mey avent Philippi et Jacobi.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 2
Fol.nr. fol. 45r
Regestnr. 134
Olim Losse kloosterstukken, inv.nr. 1, reg. 7.
Jaar 1429
Datumcode vMei
x
x
Commentaar In bovenschrift: Van VII grase landes toe Lesdorp.
Volgnummer: 1
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen (stad)
Voorzijde
Type grootzegel
Randschrift SIGILLUM CIVITATIS GRONIENSIS
Contrazegel
Randschrift S(igillum) CIVITATIS GRONIENSIS
Vorm rond
Afmeting (mm) 35
x
Materiaal perkament