Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf109 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0769, reg. 109

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij Wybbe Hubbeldinge abdysse ende ghemene oldermans des cloesters van Assen bekennen ende
betugen in dessen openen breve voer ons ende voer onse nakomelinge dat wij hebben verwesselt ende
verwisselen Mertten Dusenwolds ende Ghyselen synen echten wyve ende horen rechten erffgenamen ewelike ende
erfflike de achte grase lands ghelegen buten der A poerte ghelegen in Tamminge land de onverscheyden
liggen in eenre vennen van achtentwintich grase daer de gheestlike magede by liggen up de zuud zyd
voer tijn mudde roggen Groninger mate jaerlikes to boeren uut synen guede ende erve als de ghelegen
synt inden buurscap van Zuutvelde ende inden kerspel van Norch gheheten Tyabbinge gued. In een tuech
der waerheit so heb wy Wybbe abdysse voerscreven onsen zeghel an dessen brieff ghehanghen. Ghegheven
int jaer onss heren dusent veerhondert ende vier ende vijfftich op sunte thomas dach des hilligen apostels.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0769
Regestnr. 109
Jaar 1454
Datumcode Thome
x
x
Materiaal perkament