Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:fal055 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:F.A. Lewe, inv.nr. 0889, reg. 055

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij Borgermestere ende Raed in Groningen betugen mit dessen openen breve dat vor ons sint gekomen
Wyert Imkema Mello Haijma ende Eijse Wijma karspelluden to Nykercke inde Marne ende
bekanden vor em ende oiren arffg. dat se hebben verkofft upgedragen ende overgegeven den Ers. Abeko
tammynga ende syne arffg. alsodane Flyatema Recht als daer valt na der klawen ommeganck up
Olde heem to Nykerke ende voert so stonden Wyert Mello ende Eyso tho Abeken tammynga vorsc.
alles wat daer meer van Redger Rechten dyckrechten overechten Collacijen ende heerlickheyden
up oire landen ende gronden als Wijma heert Imkema heert Oester ende Wester haijma heerden
offte elders int grote Reetschap mochten vallen niet wth bescheyden ewelick ende erfflyken toe
gebruyken besitten verkopen ende in alles syn vrye wille daer mede moegen doen voer ene summe
geldes de Wyert Mello ende Eyse vorsc. bekanden dat em vull ende all is betaelt ock mede voer die grote
moijte ende kosten so Abeko Tammynga vorsc. inde leste veede omme oirent wylle gedaen hadde sunder
argelist dat orkonde wij mit ons stad segel Gheg. Inden jaer ons heren dusent ende vyffhundert
up sunte Remigius dach doe Garmet Allema Roleff Ulger Ludeken Horenken ende Egbert Koeninck
Borgermestere waren onser stad.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds F.A. Lewe
Toegangsnummer 547
Inventarisnr. 0889
Regestnr. 055
Register Feith 1500.027
Jaar 1500
Datumcode Remigi
x
x
Materiaal perkament