Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:dik066 Datum:11 nov. 1362 Overlevering:Afschrift Vindplaats:Arch. Abdij Dikninge, inv.nr. 1, fol. 16v, reg. 66

johannes, abt van het St. Maria-klooster in Dickeninghe, bericht aan den bisschop van Traiectum: le dat theodericüs gezegd rotinge, buur in Oeruelde, bevestigde de door Ludolphus gezegd Poppinge en diens schoonzoon Hinricus gezegd Sculte gedane begiftiging van een altaar in de kerspelkerk van Borck; en, als gehuwd met hinricus' weduwe, die dotatie nog vermeerderde tot 45 mudden per jaar; zoodat ten behoeve van den aan dat altaar dienstdoenden priester verbonden zullen zijn de volgende goederen: het goed pellificis en dat van menso in Oeruelderuene, Wijchers-acker in Oeruelde, Willekinge in Elpe; en verder in Borck Oestinge, het goed van rodolphus gezegd bloemen, Mondes-acker in Enghencampe, Makinge in Holte, Wedekinge in Holte, des Quaden Anewende, Scattekens Wechlange in Borc, het goed van hermannus Swanekenszoon in Oeruelde, Gharminge en Poppinge in Oeruelde; en in eigendom gaf't erf Peric c.a. in Borc; - 2e dat hij met theodericus overeenkwam, dat het collatie-recht, dat van de kerk aan de abdij behoort, uitgeoefend zal worden door theodericus en zijne erven en den abt om beurten, en de collatie verleend mag worden aan een monnik der abdij ; en verzoekt mede namens Theodericus', des bisschops, bevestiging.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Reverendo in Christo patri ac domino, domino nostro d) episcopo Trajectensi Johannes, Dei permissione abbas monasterii beate Marie in Dickeninghe, reverentiam et obedientiam tarn debitas quam devotas. Noverit vestra reverenda paternitas, quod constitutus propter hoc in nostra presentia Theodericus dictus Rotinge e), civis in Oervelde f)2), animo deliberate proposuit, quod, cum Ludolphus dictus Poppinge s) bone memorie quosdam modios seu redditus ad cultum divinum augmentandum videlicet ad dotacionem unius altaris in nostra ecclesia parrochiali de Borck dedisset, Hinricus dictus Sculte, socer ejusdem Ludolphi, in extremis positus in remis-sionem peccaminum sui suorumque et ob spem remunerationis eterne alios modios plures prioribus adjecit dictos redditus augmentando. Unde predictus Theodericus, qui predict! Ludolphi filiam
ac ipsius Henrici relictam ipsorumque veram heredem legitimam duxit in uxorem, in executionem testamenti predictorum volens eorum meritorum fore particeps, sepedictos redditus cum bonis prius datis et per ipsum additis ad numerum quadraginta quinque modiorum Groniensis mensure extendens dilatavit, ordinans et statuens dictos redditus pro dotatione dicti altaris ad sustenta-cionem presbyteri, eidem altari deservientis, de bonis suis infrascriptis, videlicet: de bonis dictis Pelli, sitis in Oerveldervene, novem modios et si dicta bona ad solucionem dictorum modiorum non sufficerent, de bonis dictis Mensonis ibidem dictorum modiorum defectus debet suppleri; item de agro dicto Wychers a) acker in Oervelde b) medium cum dimidio; item de bonis dictis Willekinge in Elpe J) duos modios cum dimidio; item in Borck de bonis dictis Oestinge sex modios; item de bonis Rodolphi dicti Bloemen c) unurn modium; item de agro dicto Mondes acker in Enghen-campe unum modium; item de bonis dictis Makinge d) in Holte2) sex modios; item de bonis dictis Wedekinge in Holte duos modios cum dimidio; item de agro dicto Des Quaden Aenewende duos modios; item de agro dicto Scattekens Wechlange in Bore duos modios; item de bonis dictis Hermanni filii e) Swaneken in Oervelde unum modium; item de bonis dictis Gharminge f) 3) octo modios; item de bonis dictis Poppinge in Oervelde b) duos modios cum dimidio, annis singulis esse g) futuris temporibus integraliter persolvendos. Item procurabit ad usus predict! altaris aream in Bore continentem duo urnata, quod vulgariter dicitur emmersaet, cumprato, Peric com-muniter nuncupate. Ceterum quia ecclesia de Bore, in qua predictum altare situm est, ad nos jure patronatus spectare dinoscitur et per unum de nostris confratribus regitur, prefatus Theodericus nobiscum super collatione dicti altaris taliter concordavit, videlicet ut ipse Theodericus ad presens prima vice ipsum altare idoneo conferet sacerdoti, deinde per nos et nostros succes-sores, cum vacaverit, conferetur ac deinceps alternatis vicibus per nos ac nostros successores et per ipsum Theodericum ac suos veros heredes ordinabitur et perpetuis temporibus conferetur, etiam si fratrem nostri conventus, cum ad nos collatio spectaverit, vellemus instituere non obstante. Petimus igitur humiliter et supplicamus una cum dicto Theoderico vestram paternalem reverentiam, quatenus premissa, sicuti rite et canonice facta sunt, ut perpetuis temporibus irrefragabiliter observetur, auctoritate ordinaria dignemini connrmare. In quorum omnium testi-monium sigillum nostrum una cum sigillo Theoderici Rotinge supradicti presentibus est appensum. Datum anno Domini MCCCLXII ipso die beati Martini hyemalis.
Recto:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Arch. Abdij Dikninge
Toegangsnummer 440
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 16v
Regestnr. 66
Jaar 1362
Datumcode Martin
x
Taal Latijn
Schrift begin 15de eeuw
Afbeelding 1
Negatief 3-Of-69
x
Afschrift: osa051.
x
Materiaal perkament
x
Edities O0517