Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ass011 Datum:4 mei 1315 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Abdij Assen, inv.nr. 71, reg. 11

Renoldus de Covordia en zijn kinderen verklaren, dat hun geschil met de abdij te Assen over het drassig land tussen de huizen Venehusen en Pathus door de scheidsrechters Hinricus de Norch, ridder, Ghodfridus de Borclo, Renoldus' broer, Fredericus, rector van de kerk van Rodlo, en Wicherus, (pastoor) van Vries en deken van Threnthia, is beeindigd op de volgende wijze: dat de abdij jaarlijks uit het huis Pathhus l vat boter, uit de weide Burchmat 3 hoenders en uit het huis Venehus 3 hoenders zal opbrengen in het kasteel te Couorde; dat de abdij haar vee van het huis Venehuse in de weide van de marke van Covordia mag blijven weiden, mits het geen schade toebrengt aan het gezaaide en daarvoor ten behoeve van de burgers van Covorde 2 stieren voor hun koeien gereed moet houden; dat Renoldus voor de van de abdij ontvangen 125 Osnabruckse marken Gherardus Klinking, diens broers en de verdere markegenoten van Covordia en in het bijzonder Cesarius de Covordia tevreden zal stellen; de Frisones, die hij geplaatst heeft in het drassig land, zonder schade en hinder aan de abdij zal doen vertrekken; en ook nooit meer verlof zal geven om te bouwen of te wonen in het drassig land, dat voortaan gebruikt zal worden door de beide genoemde huizen; terwijl de abdij het recht wordt toegekend meerdere huizen daarin te bouwen, mits het huis Venehuse niet dichter wordt gebracht aan de villa Covorde. Met medebezegeling door Renoldus' nepos Henricus de Borclo en de universitas terre Threnthie.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Universis Christi fidelibus ad quos presentes littere pervenerint Renoldus de Covordia et liberi sui salutem et subscrip-
torum cognoscere veritatem noverint praesentes et futuri quod dissentio suborta inter conventum de Asscen
ex parte una et nos ex parte altera super palude sita inter domos que dicuntur Venehusen et Pathhusen
in discretos viros dominum Hinricum de Norch militem, Ghodfridum de Borclo fratrem nostrum et patruum
Fredericum de Rodlo rectorem ecclesie et Wicherum de Vres decanum Threnthie compromissa sopita est
amicabiliter sub modo qui statim sequitur infrascripta videlicet quod conventus praedictus annuatim
in perpetuum de domo dicta Pathhus urnatam butiri de prato dicto Burchmat et tres pullos et de domo
dicta Venhus tres pullos dabit et in castro Covorde praesentabit. Praeterea idem conventus in mar-
ca Covordie pecora sua domus Venehuse dummodo segetibus et pratis non vocant libere pascet in
pascuis sicut hactenus pavit et pro eo serviet civibus de Covorde pro suis accis in perpetuum
duobus tauris non castratis. Nos vero pro centum et viginti quinque marcis Osnaburgensis monete
ab eodem conventu receptis placabimus ..... et nos fratres et omnes alios qui
markenote sunt Covordie et specialiter Cesarium de Covordia. Insuper Frisones quos locavimus
in dicta palude sine dampno et molestia dicti conventus ammovebimus nec umquam a nobis seu
heredibus nostris aliorum Frisonum vel aliquorum edificatio vel inhabitatio in ipsa palude fieri permit-
tetur sed tamen praedicta palus usui qualicumque prae dictarum domorum in perpetuum attinebit quas
duas domos quia ibidem plures esse sine consensu Renoldi et heredum suorum non debent
ubicumque placitum fuerit eidem conventui in eadem palude locare poterit seu edificare dum-
modo domus Venehuse sepedicta ville Covorde proprius non locetur. In cuius rei robur evidens
et munimen sigillum nostrum una cum sigillis dilecti nepotis nostri Hinrici de Borclo et terre
Threnthie hiis litteris est appensum. Nos vero Hinricus de Borclo et universitas terre Threnthie
ad preces supradictorum Renoldi et conventus sigilla nostra praesentibus apposuimus in testimonium
singulorum et omnium praemissorum. Datum anno domini Mo CCCo quintodecimo die dominica post in-
ventionem sancte Crucis.
Recto:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Arch. Abdij Assen
Inventarisnr. 71
Regestnr. 11
Jaar 1315
Datumcode DpInvCru
x
x
Commentaar Met geschonden zegel van het landschap Drente in groene was; de twee andere zegels van Renoldus en zijn neef Henricus de Borclo zijn verloren.
x
Materiaal perkament
Afmeting (mm) 225/204-210
x
Edities OGD, nr. 248
x
Persoon
Naam Godfried van Borculo
Letterlijk Ghodfridus de Borclo
N.B. broer van Reinolt van Coevorden
Persoon
Naam Reinolt van Coevorden
Letterlijk Renoldus de Covordia
N.B. broer van Godfried van Borculo
Persoon
Naam Hendrick van Norg
Letterlijk dominus Hinricus de Norch
N.B. ridder
Persoon
Naam Fredericus de Rolde
Letterlijk Fredericus de Rodlo
N.B. pastoor te Rolde
Persoon
Naam Wicherus de Vries
Letterlijk Wicherus de Vres
N.B. deken van Drenthe
Toponiem
Toponiem Assen
Type klooster
Regio Rolderdingspel
Toponiem
Toponiem Borculo
Type stad
Regio Gelderland
Toponiem
Toponiem Burgmade
Type perceel
Regio Zuidenveld
Toponiem
Toponiem Coevorden
Type stad
Regio Beilerdingspel
Toponiem
Toponiem Drenthe
Type land
Regio Drenthe
Toponiem
Toponiem Norg
Type dorp
Regio Noordenveld
Toponiem
Toponiem Osnabrück
Type stad
Regio Duitsland (overig)
Toponiem
Toponiem Pathus
Type huis
Regio Zuidenveld
Toponiem
Toponiem Rolde
Type dorp
Regio Rolderdingspel
Toponiem
Toponiem Venehuse
Type huis
Regio Zuidenveld
Toponiem
Toponiem Vries
Type dorp
Regio Noordenveld
Trefwoord
Trefwoord deken
Attribuut Drenthe
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Borculo
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Norg
Trefwoord
Trefwoord kip
Trefwoord
Trefwoord klooster
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord marke
Trefwoord
Trefwoord osnabrugse mark
Trefwoord
Trefwoord pastoor
Attribuut Rolde
Trefwoord
Trefwoord ridder
Trefwoord
Trefwoord schaap
Trefwoord
Trefwoord slot
Trefwoord
Trefwoord weide
Trefwoord
Trefwoord zoen
Trefwoord
Trefwoord zuivel