Nap, Ommelander zijl- en dijkrechtenTerug

Lijst per nummer

cartagonummer nummer pagina's (overdruk) datum inhoud
ozd001 1 131-136 (7-12) 1425 Zijlrecht van Oostervredewold
ozd002 2 136-141 (12-17) 1425 Zijlrecht van Westervredewold
ozd002a 2a 141-142 (17-18) omstreeks 1450 Ordonnantie van de overrechters
ozd002b 2b 142 (18) 1 mei 1456 Visrecht tussen Oxwerderzijl en Enumatil
ozd002c 2c 142-143 (18-19) tussen 29 juni en 6 juli 1464 Schutbrief van Vredewold
ozd003 3 144-148 (20-24) 29 sept. 1428 Zijlrecht van Schouwerzijlvest
ozd004 4 148-150 (24-26) 22 febr. 1441 Dijkbrief van de Westerstadshamrik
ozd005 5 150-153 (26-29) 9 juli 1464 Inlatingsbrief van Westeremden
ozd006 6 153-168 (29-44) 1 mei 1464 Zijlrecht van Winsumer- en Schaphalsterzijlvest
ozd007 7 168-177 (44-53) begin 16de eeuw Zijlrecht van Oterdumerzijlvest
ozd008 8 177-180 (53-56) 1554 Dijkrecht van Oterdum
ozd009a 9[a] 180 (56) 1508 Bepalingen van het Zijlvest van de Drie Delfzijlen
ozd009b 9[b] 180-181 (56-57) 1 aug. 1504 Bepalingen van het Zijlvest van de Drie Delfzijlen
ozd009c 9[c] 181-182 (57-58) 1506 Bepalingen van het Zijlvest van de Drie Delfzijlen
ozd010 10 182-183 (58-59) 19 juni 1506 Dijkbrief van graaf Edzard
ozd011 11 183-185 (59-61) 16 juni 1531 Confederatiebrief van het Zijlvest van de Drie Delfzijlen
ozd012 12 185 (61) 16de eeuw Eed van de schepper van het Sloterzijlvest
ozd013 13 185-186 (61-62) 17 nov. 1561 Verklaring over het recht om te schouwen in het Zijlvest van de Drie Delfzijlen
ozd014 14 187-196 (63-72) 1562 Dijkrecht van Humsterland
ozd015 15 197-102 (73-78) 28 jan. 1567 Farmsumer zijlrecht

Terug