Register Oorkondenboek van Groningen en Drente

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Terug

Maarhuizen, 10 (omstr. 1000), 51 (1211)
Maarslacht, 10 (omstr. 1000), 589 (1371)
Maarten (mannen van St.), 37 (1177-1178)
Maartenskerk; zie Martini (ecclesia Beati, in Groningen)
Maartenskerkhof (St., in Groningen), 333 (1332)
Mabilia (domicella de Covoerde); zie Koevorden
Machgarijssoen (Heynke); zie Heynke
Machoris (Henricus), 689 (1381)
Mackinge (Hillebrant), 970 (1397), 971 (1397)
Made (die nye), 1156 (1403)
Maech (Godeke), 942 (1397)
Maed; zie Maet
Maer (de), 980 (1398)
Maerijssijnge; zie Maurissinghe
Maes (Diderich, koster te Rolde), 455 (1357)
Maes (Johan), 708 (1382), 819 (1391)
Maes ten Walle, 1038 (1399), 1044 (1399)
Maes Thomasekens, 1125 (1402)
Maet (pratum), 184 (1290)
Maet (huis ter), 699 (1381-1383)
Maet (Brune van der); zie Brune
Maet (Gheerd ter); zie Gheerd
Maet (Roelof van der); zie Roelof
Magdeburgensis burgravius, 469 (1359)
Maggo, O1 (1058-1071)
Magnus (koning van Zweden); zie Zweden
Magontia; zie Mainz
Maguncia; zie Mainz
Maguntinensis (Gerlacus); zie Gerlacus
Mainz (aartsbisschop v.), 14 (1025), 15 (1025)
Mainz (stad), 469 (1359), 1224 S. (1080)
Major ecclesia Trajectensis; zie Dom
Makinge (bona dicta), 517 (1362)
Manhar, 699 (1381-1383)
Manher; zie Manhar
Manhar (Gherlach van); zie Gherlach
Manighfoldensyle, 535 (1365)
Manisse de Ranavilla, 468 (1359)
Mannes (Folpardus); zie Folpardus
Mannes (Thethardus); zie Thethardus
Mantinc; zie Mantinghe
Mantinc (bona); zie Mantinghegoed
Mantingehuis, 1028 (1399)
Mantinghe (Henricus), 340 (omstr. 1335)
Mantinghe (magnus Hugo), 863 (1394)
Mantinghe (Rodolphus), 863 (1394)
Mantinghe (Wilhelmus), 863 (1394)
Mantinghe (Wolbertus); zie Ghermeringhe (Wolbertus)
Mantinghegoed, 340 (omstr. 1335), 857 (1393)
Mantinghetienden, 863 (1394)
Mappele; zie Meppel
Marahusum; zie Maarhuizen
Marcelius (cureet te Zuidlaren en deken v. Drente), 480 (1360), 534 (1365), 552 (1368), 558 (1368), 568 (1369), 569 (1369), 615 (1374), 618 (1374)
Marck (graaf van der), 932 (1396)
Marclo (Johannes van); zie Johannes
Marcrad, 3 (820)
Marcuardus, 32 (1152-1153)
Marcward, 3 (820)
Margareta (comitissa Vienensis), 119 (+ 1253)
Margareta (Henrici de Elethe filia), 174 (1287)
Margareta (vrouw van Lutbert van Zien), 574 (1370)
Margareta de Colonia (non in Dikninge), 335 (1333)
Margarete (vrouw van Reynolt van den Cloester), 588 (1371), 1238 S. (1376), 1239 S. (1376), 675 (1380)
Margarete van Eerde; zie Eerde
Margarete van Eyle, 395 (1347)
Margarete de Tutener, 627 (1374)
Margaretha van Eelde; zie Eelde
Margaretha (koningin v. Noorwegen); zie Noorwegen
Margerd, 10 (omstr. 1000)
Marhielse (Frederick van); zie Frederik
Maria (altaar van St., in Steenwijk), 726 (1384), 765 (1386), 819 (1391)
Marie (monast. Beate, in Dikninge); zie Dikninge
Marie (cenobium St., juxta Covordiam); zie Marienkamp
Marie (claustrum campi St., in Assen); zie Assen (klooster te)
Marie (conventus Beate, in Campen); zie Marienkamp
Marie (conventus St., Monast.); zie Ueberwasser (klooster)
Marie (eccl. Beate, in Ruinen), 101 (1241)
Marie (eccl. St., apud Ampnem, in Gron.), 363 (1341), 1098 (1401)
Marie (eccl. St., apud Ampnem, in Gron.); zie Akerk
Marie (kerk van St., te Deventer), 91 (1230)
Marie (insula St.); zie Marienweerd
Marie (Ortus St.); zie Mariengaarde
Marie (conventus St., in Ruinen), 111 (1248), 113 (omstr. 1250), 143 (1273), 190 (1292), 224 (1304), 287 (1325), 294 (1325)
Marie (klooster van St., te Zwartewater), 299 (1326)
Marie (hospitale St., Jherosolimitanum), 1043 (1399)
Marie (eccl. Beate, Traj.), 27 (1139), 28 (1141), 37 (1177-1178), 39 (1180-1181), 41 (1200), 42 (1204), 43 (1206-1207), 44 (1207-1208), 61 (1217), 62 (1217), 67 (1224), 94 (1233), 102 (1244), 184 (1290), 198 (1297), 390 (1346), 430 (1354), 444 (1356), 445 (1356), 446 (1356), 458 (1358), 471 (1359), 504 (1361), 1235 S. (1361), 519 (1362), 520 (1363), 620 (1374), 1242 S. (1384), 858 (1393), 876 (1395), 887 (1395), 900 (1395), 924 (1396), 925 (1396), 1043 (1399), 1115 (1402), 1191 (1404), 1222 (1405)
Marie (eccl. Beate, Hagensis), 830 (1392)
Marie (monast. St., in Bordego); zie Bordego
Marie Magdalene (monast. in Blydenstede), O4 (1246)
Marie Transaquas (conventus St., Monast.); zie Ueberwasser
Marie (Vallis St.); zie Lidlum
Marienberg (klooster), 94 (1233), 100 (1241)
Mariengaarde (klooster en abt van), 66 (1223), 69 (1224), 71 (1224), 72 (1224), 73 (1224), 74 (1224), 75 (1224), 78 (1224), 79 (1224), 82 (1224), 258 (1318), 354 (1338), 440 (1355)
Mariengaarde (monnikenhuis van, in Groningen), 1125 (1402)
Marienkamp (klooster), 119 (1253), 121 (1254), 128 (1259), 240 (1312)
Marienweerde (abt en klooster van), 853 (1393), 859 (1393), 860 (1393)
Marienweerde (Godefridus de); zie Godefridus
Marisfliete, 7 (945)
Marissinge; zie Maurissinge
Mark (Engelbrecht graaf van der), 438 (1355)
Marne (de), 8 (970), 9 (996), 25 (1129), 118 (1252), 379 (1344), 593 (1371), 597 (1371), 634 (1375), 661 (1378), 817 (1391), 1061 (1400)
Marne (cureet in de), 634 (1375)
Marne (abt en klooster in de); zie Oldeklooster
Marquaerd (zoon van Elle Bozen), 450 (1357)
Marquardus (huis van), 409 (1348)
Marrabalcka, 746 (1385)
Marsfliata; zie Maarslacht
Marslachte; zie Maarslacht
Marslati; zie Maarslacht
Marslete; zie Maarslacht
Marsum, 378 (1344), O4 (1246)
Marten (presb. te Zwolle), 750 (1385)
Martini (eccl. Beati in Groningen), 191 (1293), 211 (1301), 213 (1301), 274 (1322), 289 (1325), 329 (1332), 370 (1342), 422 (1353), 430 (1354), 435 (1354), 458 (1358), 467 (1359), 468 (1359), 471 (1359), 477 (1360), 484 (1360), 485 (1360), 486 (1360), 488 (1360), 501 (1360), 502 (1361), 504 (1361), 515 (1362), 520 (1363), 530 (1365), 531 (1365), 536 (1365), 539 (1365), 542 (1365), 552 (1368), 571 (1370), 602 (1372), 613 (1373), 615 (1374), 620 (1374), 1242 S. (1384), 759 (1386), 781 (1388), 851 (1393), 868 (1394), 924 (1396), 1026 (1399), 1098 (1401), 1142 (1403), 1148 (1403), 1213 (1405)
Martini (eccl. Beati, Traj.), 27 (1139), 28 (1141), 60 (1217), 491 (1360)
Martini (eccl. St., Leodiensis), 134 (1263)
Martinus V (paus), 814 (1391)
Martinus (presb. te Dwingelo), 1156 (1403)
Marum, 746 (1385)
Marum (cureet te), 746 (1385)
Matheus van Groningen, 219 (1303)
Matheus de Novo Castro, 150 (1276), 151 (1276)
Matheus van Schooneveld, 637 (1375)
Mathie monasterium, extra muros Treverenses, 403 (1347)
Matingehus, 199 (1298-1304)
Matta des Durren, 765 (1386)
Matthias de Raesfelde, 250 (1316), 251 (1316)
Mauricii; zie Maurissinghe
Maurissinghe (Henric), 233 (1310), 891 (1395)
Maurissinghe (Johannes), 371 (1342), 387 (1346), 407 (1348), 435 (1354), 465 (1359), 527 (1364)
Maurissinghe (Wicbold), 581 (1370), 609 (1373), 612 (1373), 614 (1374), 616 (1374), 621 (1374), 626 (1374), 633 (1375), 640 (1376), 1241 S. (1377), 659 (1378), 667 (1378), 706 (1382), 728 (1384), 739 (1385), 751 (1385), 753 (1386), 754 (1386), 759 (1386), 760 (1386), 764 (1386), 787 (1388), 894 (1395)
Mauritii (ecclesia St., Monast., extra muros), 93 (1232), 522 (1363), 1076 (1400)
Mauritius; zie Mauritius
Mechteld (vrouw van Johan van Bentheim), 313 (1328)
Mechtelt (vrouw van Herman van Kuinre), 583 (1370), 586 (1370), 623 (1374), 627 (1374)
Mechtelt van der Ese; zie Ese
Mechtilde (vrouw van Wenemaer van Berspijc), 582 (1370)
Mechtilt (vrouw van Ludicke Scutte), 611 (1373)
Medenblic (slot te), 1050 (1399)
Medenbliec (persona personatus in), 488 (1360)
Mediolano (A. de); zie A
Medum; zie Meeden
Medum; zie Uithuizermeeden
Meeden, 814 (1391), 980 (1398)
Meerman-kerkhof, 814 (1391)
Meethuizen, 225 (1306), 630 (1375), O3 (1237)
Meggeham, 814 (1391)
Meginward, 5 (omstr. 900)
Meginzo, O1 (1058-1071)
Meinhard, 34 (omstr. 1160)
Meinoldus, 32 (1152-1153)
Meinoldus Ruffus, 189 (1292)
Meinoldus (plebaan te Baflo), 51 (1211)
Meinzo; zie Menzo
Melcama (domus), 593 (1371)
Melclede, 199 (1298-1304)
Melinga (Foppo), 300 (1326)
Melkama; zie Mellama
Mellama (Abelo), 300 (1326)
Mellama (Focko), 276 (1323)
Mellardus (cureet te Bedum), 949 (1397)
Melle (kellenaar in Thesinge); zie Menolt
Mellens (Tette), 862 (1393)
Mellinghajuc, 744 (1385)
Mello, 693 (1381)
Mello van Oldehove, 1188 (1404)
Mello (cureet te Garsthuizen), 690 (1381)
Mello (cureet te Godlinze), 622 (1374)
Memeken (Arend), 806 (+ 1390)
Meeteken (Johan), 806 (1390)
Meeteken (Rolef), 806 (1390)
Memme (cureet te Onstwedde), 820 (1391)
Memminghe (Memme), 820 (1391), 829 (1392)
Memminghe (Wyard), 820 (1391), 829 (1392)
Menalda (Ebbo), 254 (1317)
Menardus de Uthusum, 254 (1317)
Menbold, 10 (omstr. 1000)
Mendekingawere; zie Menkeweer
Mendicantes fratres, 630 (1375)
Meneco (justiciarius in Groningen), 123 (1257)
Menekama (Hebelo), 744 (1385)
Menekingwerve; zie Menkeweer
Menfrid, 10 (omstr. 1000)
Menger, 10 (omstr. 1000)
Menhard, 10 (omstr. 1000)
Menika, 10 (omstr. 1000)
Meniko, 10 (omstr. 1000)
Meninghe (Ludekin), 778 (1387), 970 (1397), 971 (1397)
Meniwerva; zie Menneweer
Menkama (Eppo, redger te Uithuizen), 647 (1376)
Menke, 34 (omstr. 1160)
Menkeweer, 10 (omstr. 1000), 668 (1378), 761 (1386)
Menkeweer (Ave de); zie Ave
Menko, 10 (omstr. 1000)
Menne (abt van Aduard), 1110 (1402)
Menne (cureet te Garnwerd), 663 (1378)
Mennekingawere; zie Menkeweer
Mennen (Pape), 907 (1395)
Menneweer, 10 (omstr. 1000)
Meno, 10 (omstr. 1000)
Menold, 10 (omstr. 1000)
Menold (cureet te Marum), 746 (1385)
Menolda (Rebba), 918 (1396)
Menoldacloa, 411 (1350)
Menolda-convent (Vrouw), 189 (1292), 220 (1304), 370 (1342), 414 (1350), 535 (1365), 1241 S. (1377), 849 (1393)
Menoldes (Elsebeen); zie Elsebee
Menoldis (Vrouwe), 152 (1276), 189 (1292)
Menolt (kellenaar in Thesinge), 1175 (1404), 1176 (1404), 1197 (1404)
Menowerfe; zie Menkeweer
Menowerfe; zie Menneweer
Menowerve, 10 (omstr. 1000)
Mensena (Aylewardus), 354 (1338)
Mensenc (Gerijt), 293 (1325)
Mensinc (Adolphus), 340 (omstr. 1335), 362 (1340)
Mensinge (Gerhardus), 163 (1284), 343 (1335)
Mensingeweer, 589 (1371)
Mensinghe van Haren (Johan), 587 (1371), 651 (1377), 652 (1377), 653 (1377)
Mensinghegoed, 699 (1381-1383), 844 (1392)
Mensma (Aylward), 411 (1350)
Menso (Rodolphi frater), 83 (omstr. 1225)
Menso de Rode, 83 (omstr. 1225)
Mensonis (bona dicta), 517 (1362)
Menssing van Haren; zie Mensinghe
Menster; zie Munster
Mensuind, 10 (omstr. 1000)
Mentadastatedelfenne, 607 (1372)
Mentata (Albertus), 593 (1371), 607 (1372)
Mentata (Lyutho), 950 (1397)
Mentataclowa, 378 (1344)
Mentene, 161 (1283)
Menterna, 396 (1347)
Menterne (abt van), 147 (1276), 354 (1338), 398 (1347), 399 (1347), 403 (1347)
Mentersaten, 151 (1276)
Menterwolde, 175 (1287)
Mentet, 10 (omstr. 1000)
Menulf, 10 (omstr. 1000)
Menward, 10 (omstr. 1000)
Menyldis-convent; zie Menolda-convent
Menzinghe; zie Mensinge
Menzo, 10 (omstr. 1000)
Menzo (mag. St. Marie de Insula), 94 (1233)
Menzo (inwoner van Oldeklooster), 693 (1381)
Menzo (Sibrandi Mins), 142 (1268)
Menzo de Gravestorp, 60 (1217), 88 (1227)
Menzo de Groningen, 43 (1206-1207)
Mepesche; zie Mepsche
Mephin, O1 (1058-1071)
Meppel, 28 (1141), 108 (1247), 199 (1298-1304), 340 (omstr. 1335), 555 (1368), 699 (1381-1383), 749 (1385), 765 (1386) noot
Meppel (Coenradus de); zie Coenradus
Meppen, 150 (1276), 151 (1276), 699 (1381-1383)
Mepsche (Henric), 699 (1381-1383)
Mepsche (Johan, Jan), 699 (1381-1383), 902 (1395)
Mepsche (Nese), 699 (1381-1383)
Mepsche (Roloff de), 902 (1395)
Merekinck (Engelbertus), 42 (1204)
Meretha; zie Mirdum
Merikim (ripa), 564 (1369)
Merime; zie Marie
Meringa (Johannes), 277 (1323)
Merma; zie Marne
Merna; zie Marne
Mersum; zie Marsum
Merulf, 10 (omstr. 1000)
Mespoele, 351 (1337)
Messeke, 1199 (1405)
Messeken to Dycke, 822 (1391)
Messekens (Yeye); zie Yeye
Messekinus van Groningen, 219 (1303)
Mesteringhe-goed, 699 (1381-1383)
Mesteringhe (Lamme), 699 (1381-1383)
Metele (Hermannus de); zie Hermannus
Methuisen; zie Meethuizen
Metke (kind van Bywe), 822 (1391)
Metmans, 814 (1391)
Mette (vrouw van Herman ter Hofstede), 524 (1363), 1099 (1401)
Mette ter Hofstede, 1210 (1405)
Mette Rotgers, 581 (1370)
Meurs (Frederik van), 438 (1355)
Meurs (Jan van, drost van Gelre), 523 (1363)
Mewekinus van Ruinen; zie Ruinen
Meyamaheert, 1155 (1403)
Meyeman (Aleco), 360 (1339)
Meyenberch (Johan, alias Braetmussche), 904 (1395)
Meyerinc (Rolof), 293 (1325)
Meyeringewort (bona), 819 (1391)
Meyko, 693 (1381)
Meyluphus (abt van Bloemkamp), 405 (1348)
Meylvis (Andreas), 1156 (1403)
Meylvis (Johannes), 1156 (1403)
Meylvis (Kerstien), 1156 (1403)
Meynardingehus, 199 (1298-1304)
Meynckens (Sybrant); zie Sybrant
Meyneke (Bertold), 910 (1395), 1047 (1399), 1137 (1403)
Meyneke (Ecbert), 792 (1389)
Meyneke (Henric), 902 (1395)
Meynerdinge (Ebbeke), 1130 (1402)
Meynerdinge (Lamme), 1130 (1402)
Meynerdinge (Wicferd), 1130 (1402)
Meynka (in da Skettawere), 948 (1397)
Meynold Sywens, 1102 (1402)
Meynold Wattens, 1075 (1400) noot
Meynold-convent; zie Menolda-convent
Meynoldinc-goed, 699 (1381-1383), 788 (1388)
Meynoldus (decan. in Steenwijk), 267 (1320)
Meynoldus de Hamburg, 421 (+ 1352)
Meynoldus Wesseli (cureet van de St. Maartenskerk te Gron.), 515 (1362), 536 (1365), 539 (1365), 542 (1365), 552 (1368), 571 (1370), 602 (1372), 615 (1374)
Meynolt Ludens, 902 (1395)
Meynolt in den Oert, O6 (1353)
Meyrlaer (Henricus de); zie Henricus
Meysinga (Albertus), 277 (1323)
Micheta; zie Middag
Mickelhorst, 96 (1236)
Middag, 8 (970), 9 (996), 10 (omstr. 1000), 25 (1129), 137 (1264), 593 (1371), 597 (1371), 664 (1378), 666 (1378), 704 (1382) noot, 775 (1387), 1061 (1400)
Middelbert, 276 (1323), 277 (1323), 330 (1332), 340 (omstr. 1335), 571 (1370)
Middelberterhamrik, 1169 (1404)
Middelstehoytinge, 163 (1284)
Middelstum, 1 (750-1150), 7 (945), 10 (omstr. 1000), 209 (1300), 607 (1372), 668 (1378), 761 (1386), 809 (1390), 950 (1397), 966 (1397), 1034 (1399), 1062 (1400), 1064 (1400), 1101 (1402), 1146 (1403), 1147 (1403), 1179 (1404), O6 (1353)
Middelstum (Alfardus de); zie Alfardus
Middelstum (Asego de); zie Asego
Middelstum (prebendaat te), 1146 (1403)
Middelstum (cureet en plebaan te), 209 (1300), 403 (1347), 593 (1371), 607 (1372), 838 (1392), 950 (1397), 951 (1397), 954 (1397), 1146 (1403), 1147 (1403)
Middelwande (de, bij Doldersem), 1130 (1402)
Middelwic (Burchardus de); zie Burchardus
Middelwic (Gerardus de); zie Gerardus
Middelwic (Steyno de); zie Steyno
Middendorpinghe (goed te), 699 (1381-1383)
Middichi; zie Middag
Midelberd; zie Middelbert
Midelberghera Weterlesne, 571 (1370)
Midisheim; zie Middelstum
Midlaren, 34 (omstr. 1160), 135 (1264), 199 (1298-1304), 330 (1332)
Midlisthem; zie Middelstum
Midlistum; zie Middelstum
Midwolda, 814 (1391)
Milde (Gerardus dictus), 319 (1329), 322 (1330)
Mildelbrinke, 61 (1217), 64 (1219)
Mile (Joh.); zie Myle (Joh.)
Militis (Johannes); zie Johannes
Millopotanensis eps., 486 (1360)
Milo, O1 (1058-1071)
Mimigardefordensis, eps.; zie Munster (bisschop van)
Mimigernaford; zie Munster
Mincinge (Alf); zie Mensinge (Adolphus)
Minderbroeders, 152 (1276), 167 (1284), 189 (1292), 205 (omstr. 1300), 207 (1300), 213 (1301), 262 (1318), 267 (1320), 370 (1342), 479 (1360), 521 (1363), 602 (1372), 759 (1386), 828 (1392), 1031 (1399), 1098 (1401)
Minsen (Otto), 563 (1369)
Minsenhorne, 230 (1309)
Minsonis (Johannes); zie Johannes
Mintinge (Frethericus), 153 (1276)
Mintinge (Gerardus), 153 (1276)
Mintinge (Wigboldus), 153 (1276)
Mirdum, 29 (1148)
Misnensis marchio, 469 (1359)
Mitdelbrinc, 32 (1152-1153)
Mitilistenheim; zie Middelstum
Modena (canon. van), 427 (1354)
Moelen (Herman ter); zie Herman
Moerlijn, 953 (1397)
Moersse (Jan van); zie Meurs (Jan van)
Molendino (Alardus de, prep. St. Marie Traj.); zie Alardus
Molis (Colinus de); zie Colinus
Molis (Nicholaus de); zie Nicolaus
Molteke (Gord), 578 (1370)
Monasterium; zie Munster
Mondesakker, 517 (1362)
Monegishum, 547 (na 1366), 629 (omstr. 1375)
Monnikeslag, 308 (1327)
Monnikesloot, 814 (1391)
Monnykewegh, 746 (1385)
Mons Sancte Marie; zie Marienberg
Monster; zie Munster
Mont (Johan), 1044 (1399)
Monte Lauduno (Wilhelmus de, Ictus); zie Wilhelmus
Montella (P. de); zie P
Montfoort (burggraaf van), 953 (1397)
Montis majoris monasterium (dyoc. Arelatensis), 530 (1365)
Moraunt (Wynandus), 226 (1306)
Moreel (Claas), 1154 (1403)
Morekin (Hinricus), 426 (1353)
Morinc (Johan), 1172 (1404)
Morinensis dyocesis, 458 (1358)
Morreaen (Berend, schulte te Hasselt), 605 (1372), 636 (1375)
Morriaen (Arnd), 699 (1381-1383) noot
Morriaen (Wolter, schulte te Wanneperveen), 1095 (1401), 1107 (1402), 1202 (1405)
Mortkule (campus), 121 (1254)
Morijnges (Bruen), 867 (1394)
Morijnges (Hebele), 867 (1394)
Morijnges (Johan), 867 (1394)
Mosa, 202 (1298)
Mourebergh (Jordanus de, cureet te Wezepe); zie Jordanus
Mstislaw (vorst), 90 (1229)
Mudde (Reynerus), 501 (1360)
Mudder (Jan), 902 (1395)
Mudder (Roelof), 691 (1381)
Mude (ter), 527 (1364)
Mudhen; zie Muiden
Muerse (Vrederic, heer van); zie Meurs (Frederik van)
Muggenbeke, 726 (1384), 819 (1391)
Muggenbete; zie Muggenbeke
Muiden, 172 (1285)
Mulaerd; zie Mulert
Mulard; zie Mulert
Mulekin (Albertus), 421 (1352)
Mulert (Aelbert), 813 (1390)
Mulert (Eghert, schepen v. Hasselt), 1044 (1399)
Mulert (Gheerd), 463 (1358)
Mulert (Hessel), 551 (1367)
Mulert (Seyne), 756 (1386)
Mundeswide, O1 (1058-1071)
Municmad, 10 (omstr. 1000)
Muniklanda, 10 (omstr. 1000)
Munnikeholm, 385 (1346)
Munster (bisschop van), Everhardus, 147 (1276), 149 (1276), 150 (1276), 151 (1276), 155 (1281), 158 (1283), 164 (1284), 165 (1284), 169 (1285), 170 (1285)
Munster (bisschop van), Frithericus, 31 (1152)
Munster (bisschop van), Gerhardus, 139 (1265)
Munster (bisschop van), Hermannus, 20 (1040)
Munster (bisschop van), Hermannus II, 36 (1176)
Munster (bisschop van), Hendricus (Heydenricus), 776 (1387), 829 (1392)
Munster (bisschop van), Ludolfus, 89 (1228), 93 (1232), O3 (1237), O4 (1246)
Munster (bisschop van), Ludovicus (Lodewijk), 250 (1316), 251 (1316), 261 (1318), 288 (1325), 490 (+ 1360)
Munster (bisschop van), Otto I, 47 (1209), 51 (1211), O2 (1209)
Munster (bisschop van), Otto II, 115 (1251)
Munster (bisschop van), Otto III, 216 (1302)
Munster (bisschop van), Otto IV (v. d. Hoye), 838 (1392), 843 (1392), 1080 (1400), 1091 (1401), 1092 (1401), 1188 (1404)
Munster (bisschop van), Theodericus, 63 (1219), 81 (1224)
Munster (domkapittel te), 36 (1176), 169 (1285), 547 (na 1366), 629 (omstr. 1375), 1080 (1400), 1092 (1401)
Munster (kerk en deken te), 47 (1209), 169 (1285), 403 (1347), 501 (1360)
Munster (officiaal van), 288 (1325), 471 (1359), 484 (1360), 485 (1360), 488 (1360), 489 (1360), 501 (1360), 502 (1361), 504 (1361), 625 (1374), 848 (1393), 860 (1393)
Munster (stad), 3 (820), 139 (1265), 164 (1284), 169 (1285), 170 (1285), 172 (1285), 327 (1331), 487 (1360), 637 (1375), 682 (1380), 801 (1390), 814 (1391), 853 (1393), 1092 (1401), 1182 (1404), O3 (1237), O4 (1246)
Munster (Johan van, pelswerker); zie Johan
Munte (ter), 814 (1391)
Muntendam, 814 (1391)
Muntiklanda, 10 (omstr. 1000)
Musla (fluvius), 311 (1327)
Muthe (aqueductus), 330 (1332), 537 (1365)
Mydaech; zie Middag
Mijddelstum; zie Middelstum
Mydoech; zie Middag
Mydogherland; zie Middag
Myle (Johannes), 720 (1383)
Mijllislond, 266 (1320)
Mijnnenpryze (Johannes), 696 (1381)
Mijrlaer; zie Meyrlaer
Mijsteloech (Gheert), 463 (1358)
Mijsteloech (Ghese), 463 (1358)
Mijsteloech (Henric), 463 (1358)
Mijsteloech (Lyse), 463 (1358)
Mijsteloech (Maes), 463 (1358)
Mijsteloech (Willem), 463 (1358)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Terug