Gerbenzon, Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechtenTerug

Lijst per nummer

cartagonummer nummer pagina's datum inhoud
odz001 1 37-40 22 febr. 1422 Dijkrecht van Lieuwerderwolde
odz002 2 41-42 2 maart 1435 Zijlrecht van Aduarderzijlvest
odz003 3 43 26 maart 1435 Inlating Wierumerhamrik
odz004 4 43-51 vijftiende eeuw Dijk- en zijlrecht van Aduarderzijlvest
odz005 5 51-52 10 mei 1506 Dijkrecht Gelkinge- en Kraneland
odz006 6 53-55 1 april 1509 Dijkrecht Lieuwerderwolde en Westerstadshamrik
odz007 7 56-74 (even pagina's) 16 maart 1501 Dijkrecht van Humsterland
odz008 8 57-75 (oneven pagina's) 16 maart 1501 Ommelander dijkrecht

Terug