Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0293 Datum:24 nov. 1325 Überlieferung:Editie Fundstelle:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 293

De Bisschop van Utrecht laat het over de Drenten gevelde vonnis aflezen.

Quelle Recto Rückseite Übersetzung Relationen Siegel Material Literatur Index N. B.
Dominus noster episcopus Trajectensis legi fecit dictum suum seu arbitrium de Drenthonibus in Vollenho in aula castri ipsius sub anno Domini
1325 indictione VIII in nocte beate Katerine virginis hora quasi nona. Interfuerunt . . . . et quamplures alii, in presencia Drenthonum et
parcium ambarum. Isti post alios promiserunt cum domino .... Arnd heren Heynen zoen, Mens de Echt, Arnd Volkier Ecbrechts soen, Arnd Lansenc de
Runen, Jan Calf, Jan van Echten, Volkier frater suus, Rolof Polmans soen. Isti sunt fidejussores de Drenthonibus in compromisso dictum domini
servari sub pena in compromisso expressa: Gerardus Clenc, Ot de Orch, H. de Elde, Bertold Knas, Ecbert de Pedse, Conrard in de Ghore, Geryt
Mensenc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Ecbert de Echt, Rolof Angel, H. de Orch, Henric de Amsen, Ose filius suus, Ludekin Bolensoen frater
suus, Herman Dous, Fredericus Rolte, Stephanus de Zutvelde, Bertold Hiddinc, Huge de Durse, Rolof Meyerinc, Ot Stroems, Alfs Drens, Coep
Helmersinc .
Recto:
x
x
Bestand Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 293
Olim Naar Muller, Reg. en Rek. van het bisdom Utrecht, I, blz. 105.
Jahr 1325
Datumcode vCathar
x
x
Material papier
x
Editionen P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 293.